Kierunek Technik energetyk

Technik energetyk: dobiera, instaluje i obsługuje urządzenia i systemy służące do wytwarzania energii w elektrowniach cieplnych, wodnych i niekonwencjonalnych, lokalizuje i usuwa usterki w układach automatyki energetycznej. Dobiera aparaturę kontrolno-pomiarową i metody pomiaru przy badaniu aparatów i urządzeń elektrycznych.

Dynamicznie rozwijający się przemysł energetyczny w fabrykach energii oraz w energetycznych sieciach przesyłowych umożliwiających korzystanie z tej energii potrzebuje specjalistów, którym nie są obce zagadnienia mechaniki, elektrotechniki, technologii, automatyki i technik wytwarzania.

Deficyt specjalistów z tej dziedziny na rynku pracy stwarza możliwości zatrudnienia w całej branży energetycznej. Do typowych zadań powierzanych specjalistom od energii należą:

 • nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania energii,
 • prowadzenie gospodarki paliwowej, wodnej oraz gospodarki odpadami;
 • nadzorowanie i obsługiwanie maszyn oraz urządzeń w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach;
 • eksploatacja maszyn i urządzeń związanych z przepływem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej;
 • przeprowadzanie napraw i konserwacji maszyn i urządzeń energetycznych;
 • użytkowanie systemów informatycznych, automatyki przemysłowej i urządzeń pomiarowych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie przy:

 • eksploatacji kotłów i turbin energetycznych   zakładach wytwarzających energię elektryczną i cieplną,
 • klimatyzacji i wentylacji procesów wytwarzania energii;
 • przetwarzaniu i przesyle energii cieplnej i energii elektrycznej,
 • wdrażaniu zagadnień energetyki niekonwencjonalnej,
 • konserwowaniu urządzeń i sprzętu elektryczno – energetycznego – w budownictwie i przemyśle na stanowiskach technologów, techników ds. pomiarów,
 • zagadnieniach gospodarki elektroenergetycznej w średnich i małych przedsiębiorstwach przemysłowych.