Nabór 2018/2019

Nabór do ZSP NR 3 w Inowrocławiu będzie prowadzony
od dnia 17 maja 2018.
Kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły
poprzez wypełnienie elektronicznego formularza
na stronie inowroclaw.edu.com.pl

od 17 maja 2018 r. do 18 czerwca 2018 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

od 22.06.2018r. do 26 czerwca 2018 r. (do godz. 1200) – przyjmowanie dokumentów wymaganych przy rekrutacji (świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie OKE, dyplomy, itp.)

6 lipca 2018 r. do godz. 1200  – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do_przyjęcia do szkoły

W przypadku niewystarczającej liczby chętnych
na dany profil możliwe będzie tworzenie
klas dwu-  i wielozawodowych.