Dyrekcja

Dyrektor szkoły – Paweł Karólewski

Wicedyrektor szkoły – Hanna Parada – Kłos

Kierownik kształcenia praktycznego – Anna Baranowska