Przeskocz do treści

Ważne informacje dla maturzystów:

 1. Egzaminy maturalne rozpoczynają się 4 maja 2021 roku i trwają do 19 maja – zgodnie z harmonogramem CKE: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKAT/20201222%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20AKTUALIZACJA.pdf
 2. W dniach 4 – 6 maja (egzaminy z j. polskiego PP, matematyki PP, j. angielskiego PP – rozpoczynające się o godz. 9.00) maturzyści przychodzą do szkoły ok. godz. 8.15 i wchodzą do budynku wejściem głównym.
  Listy osób zdających w poszczególnych salach będą codziennie publikowane na tablicy w holu szkoły.
  Maturzyści ustawiają się przed szkołą w 2-metrowych odstępach i wchodzą do budynku, zachowując zasady bezpieczeństwa(w maseczkach, dezynfekują ręce przy wejściu do szkoły, będzie również robiony pomiar temperatury).
 3. Zdający nie mogą wnosić do szkoły telefonów komórkowych ani innych środków łączności (UWAGA: nie będzie depozytu w sekretariacie ani portierni, w wyjątkowych sytuacjach będzie można zostawić w szatni w woreczkach foliowych). Posiadanie telefonu na egzaminie może być przyczyną przerwania tego egzaminu i jego unieważnienia.
 4. Maturzyści przynoszą na egzamin własne długopisy (czarny wkład) oraz przybory wymagane na poszczególnych egzaminach (np. cyrkiel, linijka, lupa, kalkulator prosty). Szkoła zapewnia słowniki na egzaminie z j. polskiego oraz tablice matematyczne, tablice z fizyki, chemii i biologii – na właściwych egzaminach. Materiały pomocnicze dostępne na stronie CKE: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf
 5. Zdający może wnieść na egzamin tylko wodę (butelki do 0,5 l) oraz niezbędne leki, które musi przyjmować w czasie egzaminów, zgodnie z dokumentacją medyczną złożoną w szkole.
 6. Na egzamin zdający przynosi dokument tożsamości, który okazuje przy wejściu do sali. Miejsce przy stoliku losuje nauczyciel w obecności zdającego.
 7. Po zajęciu miejsca przy stoliku zdający może zdjąć maskę ochronną, zakłada ją przy oddaniu pracy, wyjściu do toalety albo przy innym kontakcie z nauczycielem – członkiem zespołu nadzorującego egzamin.
 8. Zdający komunikuje się z zespołem nadzorującym poprzez podniesienie ręki, oczekuje na podejście nauczyciela - w ten sposób zgłasza też potrzebę pomocy medycznej w sytuacji, która tego wymaga. Zdający bez zgody nauczyciela nie wstaje z miejsca, nie wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 9. Zdający może opuścić salę egzaminacyjną, jeżeli zakończył pracę z arkuszem, sprawdził poprawność kodowania, naklejenia osobistych kodów kreskowych, a także sprawdził poprawność wykonanych zadań i przeniósł odpowiedzi z arkusza na kartę odpowiedzi.
 10. Wyjście z sali możliwe będzie najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia pracy z arkuszem.
 11. Po wyjściu z sali egzaminacyjnej, po zakończonym egzaminie zdający nie przebywa na terenie szkoły, nie kontaktuje się z innymi osobami, ale niezwłocznie opuszcza szkołę.
 12. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00 lub 14.00 (wg harmonogramu CKE). Po tym czasie zdający nie będą już wpuszczanie do sal. Prosimy o punktualne przybywanie na egzaminy!
 13. W sytuacji, gdy Maturzysta zachoruje, zostanie objęty kwarantanną itp. i nie może pojawić się na danym egzaminie, musi W DNIU DANEGO EGZAMINU poinformować dyrektora szkoły o tym fakcie, załączając jednocześnie dokument potwierdzający tę sytuację (przesyła na szkolny adres e-mail zeskanowane zwolnienie lekarskie lub przynajmniej czytelne zdjęcie tego dokumentu). Telefon oraz adres e-mail szkoły – dostępne na stronie Mechana.