Przeskocz do treści

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów "Prymus Pomorza i Kujaw".

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Stypendia przyznawane będą tym uczniom, którzy spełnią następujące kryteria:

 • otrzymali w poprzednim roku szkolnym promocję do następnej klasy bądź świadectwo ukończenia szkoły,
 • uzyskali jedno z osiągnięć w konkursach lub olimpiadach określonych w załącznik nr 1 lub w załączniku nr 2 do regulaminu w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych,
 • uzyskali w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
 • uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania

Nabór zakończony zostanie 30 września 2019 r.

Regulamin przyznawania stypendium oraz informacje na stronie internetowej https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Prymus Pomorza i Kujaw.

Dnia 17 września 2019r. w Inowrocławiu uczczono osiemdziesiątą rocznicę napaści Rosji Sowieckiej na Polskę. Z tej okazji w kościele Garnizonowym pw. św. Barbary i św. Maurycego została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny. Wzięli w niej udział między innymi przedstawiciele władz samorządowych , organizacji kombatanckich, kompania honorowa Garnizonu Inowrocław, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy miasta i okolic. Po mszy świętej odbyła się manifestacja patriotyczna pod obeliskiem ku czci Polaków pomordowanych na Kresach. Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy w składzie:- Paweł Haśkiewicz- Wiktor Męclewski- Krzysztof Wojdylak, opiekunem pocztu była Anna Kulesiewicz.

 • 2a technik mechanik/ technik mechatronik p.Barbara Gorczyńska s.14
 • 2b technik elektryk p.Rafał Burzak s.15
 • 2g technik pojazdów samochodowych p.Agnieszka Szczęsna s.20a
 • 3a technik mechanik/ technik elektryk p.Piotr Ślesiński s.16
 • 3c technik mechatronik p.Piotr Kornatowski s.27
 • 3g technik pojazdów samochodowych p.Mariusz Łukasiewicz s.4
 • 4b technik elektryk p.Jolanta Kalinowska s.13
 • 4c technik mechanik/ technik pojazdów samochodowych p.Jacek Lewandowski s.26
 • 4g technik pojazdów samochodowych p.Magdalena Przybysz s.3
 • 2a_B mechanik pojazdów samochodowych/ elektromechanik pojazdów samochodowych p.Hanna Saja s.19
 • 3a_B mechanik pojazdów samochodowych/ elektromechanik pojazdów samochodowych p.Małgorzata Wiak-Ciesielska s.9