Przeskocz do treści

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1.Rozpoczęcie roku szkolnego1 września 2020 (wtorek)
2.Zebrania klasowe – organizacyjne klas I i II (po SP)8 września 2020 (wtorek)
3.Zebrania klasowe – organizacyjne klas II – IV (po gimn.)9 września 2020 (środa)
4.Posiedzenie Rady Pedagogicznej10 września 2020 (czwartek)
5.Dzień Edukacji Narodowej14 października 2020 (środa)
6.Wszystkich Świętych 1 listopada 2020 (niedziela)
7.Święto Niepodległości11 listopada 2020 (środa)
8.Zebrania klasowe (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych za I półrocze) i „drzwi otwarte”12 listopada 2020 (czwartek)
9.Koniec I półrocza (ostatni dzień wystawiania ocen za I półrocze)11 grudnia 2020 (piątek) – dla klas IV T4
21 grudnia 2020 (poniedziałek) – dla klas I - III T5, T4, BS
10.Wigilie klasowe22 grudnia 2020 (wtorek)
11.Zimowa przerwa świąteczna23 grudnia 2020 – 3 stycznia 2021
12.Święto Trzech Króli6 stycznia 2020 (środa)
13.Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej
– przedstawienie wyników nauczania za I półrocze
5 stycznia 2021 (wtorek)
14.Zebrania klasowe (informacja o wynikach za I półrocze)7 stycznia 2021 (czwartek)
15.Rada pedagogiczna analityczna za I półrocze14 stycznia 2021 (czwartek)
16.Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – sesja zimowa12 stycznia 2021 (piątek) – część pisemna (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
11 stycznia 2021 – 19 lutego 2021 – część praktyczna
17.Ferie zimowe15 – 28 lutego 2021
18.Praktyka zawodowa dla klas III technikum1-26 marca 2021
19.Zebrania klasowe (informacja dla rodziców uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego) i „drzwi otwarte”18 marca 2021 (czwartek)
20.„Drzwi otwarte” dla uczniów klas ósmych SP27 marca 2021 (sobota) – odpracowujemy 4 czerwca 2021
21.Rekolekcje wielkopostne29-31 marca 2021
22.Wiosenna przerwa świąteczna1-6 kwietnia 2021
23.Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej dla klas maturalnych (ostatni dzień wystawiania ocen – 20 kwietnia 2021)22 kwietnia 2021 (czwartek)
24.Zakończenie zajęć w klasach maturalnych30 kwietnia 2021 (piątek)
25.Święto pracy i Święto Konstytucji 3 maja1maja (sobota) i 3 maja 2021 (poniedziałek) – dzień wolny od pracy
26.Egzamin maturalny4 – 20 maja 2021
27.Praktyka zawodowa dla klas II technikum T44 – 28 maja 2021
28.Zebrania klasowe (informacja dla rodziców uczniów klas I – III
o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego) i „drzwi otwarte”
13 maja 2021 (czwartek)
29.Dzień Sportu2 czerwca 2021 (środa)
30.Boże Ciało3 czerwca 2021 (czwartek) – dzień wolny od pracy
31.Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej dla klas I – III (ostatni dzień wystawiania ocen – 15 czerwca 2021)17 czerwca 2021 (czwartek)
32.Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – sesja letnia22 czerwca 2021 (wtorek) – część pisemna (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
21 czerwca 2021 – 8 lipca 2021 – część praktyczna
33.Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021 (piątek)
34.Rada pedagogiczna analityczna za II półrocze24 czerwca 2021 (czwartek)
35.Ferie letnie26 czerwca 2021 – 31 sierpnia 2021
36.Egzamin maturalny w terminie poprawkowym24 sierpnia 2021
37.Egzaminy poprawkowe23 – 27 sierpnia 2021
38.Rada pedagogiczna inaugurująca rok szkolny 2020/202131 sierpnia 2021 (wtorek)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
4 – 6 maja 2021 (wtorek-czwartek) – egzaminy maturalne (obowiązkowe przedmioty na poziomie podstawowym)
12 stycznia 2021 (wtorek) – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna
22 czerwca 2021 (wtorek) – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna