Przeskocz do treści

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

1.Rozpoczęcie roku szkolnego2 września 2019 (poniedziałek)
2.Zebrania klasowe – organizacyjne klas I5 września 2019 (czwartek)
3.Zebrania klasowe – organizacyjne klas II – IV i posiedzenie Rady Pedagogicznej12 września 2019 (czwartek)
4.Dzień Edukacji Narodowej14 października 2019 (poniedziałek)
5.Zebrania klasowe17 października 2019 (czwartek)
6.Wszystkich Świętych 1 listopada 2019 (piątek) – dzień wolny od pracy
7.Święto Niepodległości11 listopada 2019 (poniedziałek)
8.Zebrania klasowe (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych za I półrocze) i „drzwi otwarte”14 listopada 2019 (czwartek)
9.Koniec I półrocza (ostatni dzień wystawiania ocen za I półrocze)13 grudnia 2019 (piątek) – dla klas IV
19 grudnia 2019 (czwartek) – dla klas I - III
10.Wigilie klasowe20 grudnia 2019 (piątek)
11.Zimowa przerwa świąteczna23 grudnia 2019 – 1 stycznia 2020
12.Święto Trzech Króli6 stycznia 2020 (poniedziałek)
13.Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej
– przedstawienie wyników nauczania za I półrocze
7 stycznia 2020 (wtorek)
14.Zebrania klasowe (informacja o wynikach za I półrocze)9 stycznia 2020 (czwartek)
15.Rada pedagogiczna analityczna za I półrocze16 stycznia 2020 (czwartek)
16.Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – sesja zimowa10 stycznia 2020 (piątek) – część pisemna (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
9 stycznia 2020 – 15 lutego 2020 – część praktyczna
17.Ferie zimowe27 stycznia – 9 lutego 2020
18.Zebrania klasowe (informacja dla rodziców uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego) i „drzwi otwarte”19 marca 2020 (czwartek)
19.„Drzwi otwarte” dla uczniów klas ósmych SP4 kwietnia 2020 (sobota) – odpracowujemy 12 czerwca 2020
20.Rekolekcje wielkopostne6 – 8 kwietnia 2020
21.Wiosenna przerwa świąteczna9 – 14 kwietnia 2020
22.Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej dla klas maturalnych (ostatni dzień wystawiania ocen – 17 kwietnia 2020)20 kwietnia 2020 (poniedziałek)
23.Zakończenie zajęć w klasach maturalnych24 kwietnia 2020 (piątek)
24.Święto pracy i Święto Konstytucji 3 maja1maja (piątek) i 3 maja 2020 (niedziela) – dni wolne od pracy
25.Egzamin maturalny4 – 22 maja 2020
26.Praktyka zawodowa dla kl. 2a (grupa – technik mechanik)
Praktyka zawodowa dla klas III technikum
4 – 22 maja 2020
4 – 29 maja 2020
27.Zebrania klasowe (informacja dla rodziców uczniów klas I – III
o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego) i „drzwi otwarte”
21 maja 2020 (czwartek)
28.Dzień Sportu10 czerwca 2020 (środa)
29.Boże Ciało11 czerwca 2020 (czwartek) – dzień wolny od pracy
30.Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej dla klas I – III (ostatni dzień wystawiania ocen – 19 czerwca 2020)22 czerwca 2020 (poniedziałek)
31.Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – sesja letnia23 czerwca 2020 (wtorek) – część pisemna (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
22 czerwca 2020 – 9 lipca 2020 – część praktyczna
32.Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2020 (piątek)
33.Rada pedagogiczna analityczna za II półrocze25 czerwca 2020 (czwartek)
34.Ferie letnie27 czerwca 2020 – 31 sierpnia 2020
35.Egzamin maturalny w terminie poprawkowym24 – 25 sierpnia 2020
36.Egzaminy poprawkowe24 – 28 sierpnia 2020
37.Rada pedagogiczna inaugurująca rok szkolny 2020/202131 sierpnia 2020 (poniedziałek)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
4 – 6 maja 2020 (poniedziałek – środa) – egzaminy maturalne (obowiązkowe przedmioty na poziomie podstawowym)
10 stycznia 2020 (piątek) – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna
23 czerwca 2020 (wtorek) – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna