Przeskocz do treści

Zapraszamy !

Już niedługo rozpocznie się proces rekrutacji do nowych klas pierwszych naszego Technikum oraz Szkoły Branżowej na rok szkolny 2021/2022.
Oto dokładny opis proponowanych przez nas profili nauczania:

👉Technik mechanik na podbudowie kwalifikacji operator obrabiarek skrawających (CNC)
Głównym celem pracy technika mechanika jest naprawa maszyn i urządzeń technicznych oraz uczestniczenie w procesie ich wytwarzania i użytkowania. Rodzaj zadań zależy od zajmowanego stanowiska oraz wyuczonej specjalności.
Specjaliści technolodzy są fachowcami w obróbce skrawaniem (np. toczenie, frezowanie), w obróbce plastycznej (np. kucie, tłoczenie), w obróbce cieplnej (np. hartowanie) lub w spawalnictwie.
Posiadają wiedzę i umiejętności w :

 1. Przygotowywaniu konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki.
 2. Wykonywaniu obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających
 3. Przygotowaniu i wykonywaniu obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

👉Technik elektryk
Technik elektryk to fachowiec zorientowany w elektronice, automatyce, informatyce, mechanice itp. Współczesna elektrotechnika wykorzystuje podstawową wiedzę z zakresu elektryki w połączeniu z innymi dziedzinami. To wszystko sprawia, że technik elektryk może znaleźć satysfakcjonujące dla siebie zajęcie zawodowe w pokrewnych dziedzinach.
Po ukończeniu kształcenia w tym zawodzie mamy profesjonalistów o wysokiej pozycji na rynku pracy.
Do ich typowych zadań i czynności zawodowych należą:

 • montaż i naprawa instalacji elektrycznej i elektronicznej,
 • instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • lokalizowanie uszkodzeń, dokonywanie napraw, konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • konserwacja i naprawa układów automatyki,
 • wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych (m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne),
 • eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych,
 • naprawa i przezwajanie silników elektrycznych,
 • naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej.

👉Technik mechatronik
Absolwent po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do rozpoczęcia kształcenia na poziomie politechnicznym na wydziałach, które kształcą inżynierów mechatroników, mechaników, elektryków, elektroników, informatyków i automatyków.
Absolwent posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, używaną w urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej.
Absolwent przygotowany jest również do twórczej aktywności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi.
Absolwent nabędzie umiejętności z dziedziny inżynierii stanowiącej połączenie mechaniki, elektryki, automatyki, robotyki i technik komputerowych.
Do typowych zadań zawodowych technika mechatronika należy:

 • projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych,
 • obsługa i programowanie robotów przemysłowych,
 • obsługa i programowanie sterowników PLC,
 • automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych
  i montażowych,
 • projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych,
 • montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych.

👉Technik pojazdów samochodowych
Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się te, które mają związek z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących.
Takim zawodem jest technik pojazdów samochodowych − kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie.
Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych,
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw,
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych,
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.
  Uczniowie którzy zdecydują się na ten kierunek mają możliwość uzyskania prawa jazdy na kursie obejmującym naukę przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami.

👉Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się przygotowywaniem materiałów do drukowania, obsługuje programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych. Tworzy i publikuje internetowe projekty multimedialne oraz strony internetowe.
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecnie zatrudniony niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy ostateczny wygląd bannerów internetowych, design stron internetowych, ulotek, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się:

 • szeroko pojętym przygotowywaniem materiałów do drukowania,
 • obsługą różnego rodzaju programów graficznych oraz typowych programów do składu komputerowego,
 • z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonywaniem za pomocą sprzętu komputerowego obróbki materiałów graficznych i tekstu, korekty kolorów, formatowaniem tekstu i grafiki, rozmieszczeniem tekstu i grafiki na arkuszu drukarskim,
 • dobieraniem procesów i ustalaniem parametrów drukowania w różnych technikach drukarskich,
 • obsługą cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii,
 • eksploatacją cyfrowych maszyn i urządzeń drukujących,
 • modelowaniem, drukowaniem i obróbką wydruków 3D,
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej będzie tworzył: ulotki, foldery, plakaty, billboardy, animacje, strony internetowe, banery, efekty specjalne, wizytówki, czasopisma, albumy itd., wydruki 3D.

oraz w Szkole Branżowej I stopnia :

👉Elektryk
Elektryk to przede wszystkim monter maszyn, urządzeń, instalacji, sieci elektrycznych. Wymagania współczesnego rynku pracy stawiają przed elektrykami – monterami wyzwania do samodzielnego i zespołowego wykonywania złożonych zadań zawodowych. Od nich oczekuje się wiadomości o nowoczesnych rozwiązaniach w dziedzinie elektryczności h oraz umiejętności zrealizowania nowoczesnych obwodów.
Po ukończeniu kształcenia w zawodzie elektryk będziemy dysponowali rzetelnym i fachowym monterem.
Do typowych zadań powierzanych elektrykom należą:

 • dobieranie materiałów, podzespołów, narzędzi i przyrządów do wykonywanych prac,
 • montaż układów elektrycznych na podstawie schematów,
 • montaż i konserwacja instalacji elektrycznych,
 • instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • dokonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz prostych napraw instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • ocenianie stanu technicznego instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i naprawie na podstawie pomiarów i prób.

👉Elektromechanik pojazdów samochodowych
Do zadań elektromechanika pojazdów samochodowych należy: instalowanie w samochodach elektrycznych i elektronicznych urządzeń, prawidłowe ustawianie zapłonu i świateł samochodowych; przeprowadzanie napraw lub regeneracja uszkodzonych urządzeń elektrycznych, za pomocą amperomierza, woltomierza, urządzeń diagnostycznych do ustawiania i regulacji zapłonu i ustawiania świateł, kluczami dynamometrycznymi, wkrętakami z napędem pneumatycznym, specjalnymi przyrządami umożliwiającymi montowanie i demontowanie elektrycznych urządzeń samochodowych oraz typowymi narzędziami ślusarskimi.
Absolwent w zawodzie elektromechanik może podjąć pracę w :

 • zakładach naprawy pojazdów samochodowych,
 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
 • autoryzowanych stacjach obsługi samochodów,
 • zakładach produkcji samochodów i części zamiennych,
 • placówkach handlowych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

👉Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik pojazdów samochodowych - to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są „naszpikowane” elektroniką i nowoczesnymi technologiami. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.
Kształcenie zawodowe obejmuje zajęcia z przedmiotów zawodowych między innymi:

 • podstaw konstrukcji maszyn,
 • silników pojazdów samochodowych,
 • budowy podwozi,
 • elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych.

👉Operator obrabiarek skrawających
Operator obrabiarek skrawających powinien posiadać uniwersalne kwalifikacje zawodowe, umożliwiające pracę na stanowiskach roboczych o zróżnicowanym stopniu automatyzacji. Współcześnie poszukiwani specjaliści winni posiadać szeroki zasób kwalifikacji, które umożliwią szybkie przystosowanie się do obsługi coraz nowocześniejszych maszyn w ramach swojego obszaru zawodowego. Dlatego operator obrabiarek skrawających jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie. W ostatnim okresie kształcenia przewiduje się specjalizację: operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).
Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
 • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
 • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ 😀😀😀 !!!