Przeskocz do treści

Informujemy, że badania kandydatów do szkoły na kierunki odbędą się :
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (KAT. B) - 02.08.2021 r.
TECHNIK MECHANIK - 23.07.2021 r.
TECHNIK MECHATRONIK-26.07.2021 r.
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (KAT. B) - 28.07.2021 r.
TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ - 29.07.2021 r.
TECHNIK ELEKTRYK - 30.07.2021 r.
ELEKTRYK - 30.07.2021 r.
ELEKTROMECHANIK (KAT. B) - 04.08.2021 r. OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH - 06.08.2021 r.

Skierowania są do pobrania w sekretariacie szkoły.

Maturzyści, którzy nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, mogą składać oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (zał.7_2314)- do 12 lipca b.r. (osobiście lub drogą elektroniczną- w formie skanu).

Harmonogram egzaminów poprawkowych - sierpień 2021

Od dnia 5 lipca w sekretariacie szkolnym można odbierać świadectwa maturalne!

Zapraszamy!!! 😉

W dniu dzisiejszym mieliśmy okazję wspólnie zakończyć ten trudny rok szkolny. Pokonaliśmy przeciwności, zdobyliśmy nowe doświadczenia czego wynikiem są bardzo dobre wyniki w nauczaniu. Dyrektor miał okazję wręczyć aż 11 świadectw z czerwonym paskiem. Było kilkoro uczniów, którzy w 100 % logowali się i przychodzili na zajęcia. Mimo, iż większość czasu spędziliśmy w domach to i tak nasi uczniowie zdobyli sukcesy w sporcie i w działalności na rzecz szkoły.

Uroczystość zakończenia szkoły zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele firm współpracujący z naszą szkołą, którzy byli fundatorami nagród: Pan Tomasz Kłosowski -kierownik do spraw administracyjnych w firmie Remsod , Pan Maciej Kaczalski -prezes zarządu Inter Metal Sp. z o. o oraz Pan Robert Gaca -kierownik produkcji w Inter Metal Sp. z o. o .

Życzymy wszystkim zdrowych i pogodnych wakacji i do zobaczenia stacjonarnie we wrześniu !!!

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się jutro tj. 25 czerwca 2021 roku o godzinie 9.00 😉😉😉

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w powiatowym konkursie na album pt.  ,,Chrońmy zabytki - widziane oczami młodych".

Naszą Szkołę reprezentowali widoczni na zdjęciu od lewej : Klaudia Czachowska - klasa II kT, Zuzanna Siminska - klasa II kT, Justyna Wybrańska - klasa II kT, Michał Tabaczyński - klasa II kT, Filip Świtalski - klasa I bT, Piotr Szpręglewski - klasa I bT .

Praca polegała na wykonaniu albumu przedstawiającego wybrany zabytek z powiatu inowrocławskiego. 22 czerwca 2021 roku w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zostały ogłoszone wyniki konkursu : Filip Świtalski i Piotr Szpręglewski - otrzymali wyróżnienie, Klaudia Czachowska i Michał Tabaczyński - otrzymali specjalne wyróżnienie, Zuzanna Siminska i Justyna Wybrańska - zajęły II miejsce.

Gratulujemy uczestnikom , prace wymienionych autorów będą wyłożone w naszym Muzeum. Prace były wykonane pod kierunkiem pani Anny Kulesiewicz.