Przeskocz do treści

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu od 1 czerwca 2017 r. realizowany jest projekt „Mobilny nauczyciel to uczeń mobilny na rynku zawodowym” w_ramach programu Erasmus +. Projekt potrwa jeszcze do końca czerwca 2018 r. Erasmus + to program Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. W projekcie bierze udział pięcioro nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu: Hanna Parada-Kłos – wicedyrektor szkoły i_zarazem nauczyciel języka polskiego, Beata Szczepankiewicz-Kornatowska – nauczyciel matematyki i informatyki, Piotr Kornatowski – nauczyciel matematyki i informatyki, Mariusz Łukasiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego, a nad całym projektem jako koordynator czuwa nauczyciel języka angielskiego Barbara Gorczyńska. Realizowany projekt ma na celu podniesienie jakości pracy szkoły oraz wdrażanie rozwiązań i wiedzy zdobytej przez uczestników projektu w trakcie „mobilności zagranicznych”. Do tej pory odbyły się już wszystkie wyjazdy nauczycieli
do zagranicznych szkół językowych. Dowodem odbycia kursu są imienne certyfikaty wystawiane przez placówki zagraniczne, gdzie odbywały się „mobilności”. Jako pierwsi,
na początku sierpnia 2017 r., wyruszyli do Brighton w Wielkiej Brytanii panowie Piotr Kornatowski i Mariusz Łukasiewicz. Dwa tygodnie pobytu w zagranicznej placówce zaowocowało podniesieniem znajomości języka angielskiego oraz zdobyciem cennego doświadczenia podczas kontaktów z obcokrajowcami. Druga „mobilność” odbyła się również
w sierpniu, tym razem do miejscowości Cork w Irlandii. Był to kurs metodyczny dla_nauczycieli anglistów. W tym wyjeździe brał udział koordynator projektu pani Barbara Gorczyńska. Jako ostatnie na kurs języka angielskiego pojechały panie Hanna Parada-Kłos
oraz Beata Szczepankiewicz-Kornatowska. Uczestnicy projektu udoskonalili swoją znajomość języka angielskiego, płynność wypowiedzi, rozumienie języka mówionego oraz poszerzyli słownictwo używane w sytuacjach życia codziennego i zawodowego. Wszyscy uczestnicy „mobilności” oceniają wyjazdy do zagranicznych szkół jako bezcenne doświadczenie. Nauczyciele wrócili z ogromną wiedzą o kulturze odwiedzanych krajów. Tą wiedzą oraz zdobytym doświadczeniem dzielą się ze swoimi uczniami. Na zajęciach informatyki i języka angielskiego o poszczególnych krajach powstały projekty, których głównymi wykonawcami są uczniowie klas pierwszych. Na zajęciach wprowadzane są aktywne metody nauczania. Udział w programie Erasmus + ma na celu, oprócz motywowania uczniów do nauki języka angielskiego, skłanianie również pracowników szkoły do podnoszenia swoich kompetencji zawodowych, samokształcenia oraz poszukiwania możliwości rozwoju oferowanych przez Unię Europejską. Uczestnictwo szkoły w projekcie nie ograniczy się jedynie do jego realizacji, gdyż działania mające na_celu modernizację placówki będą kontynuowane w następnych latach. W plan strategicznego rozwoju ZSP nr 3 na stałe włączone zostanie ciągłe doszkalanie nauczycieli oraz podnoszenie umiejętności językowych a także wykorzystywanie multimediów, zasobów Internetu i udoskonalanie metod nauczania, tak aby dostosować je do potrzeb uczniów. Dzięki temu Mechan stanie się instytucją nowoczesną, która przyciągać będzie nowych nauczycieli oraz zdolnych uczniów. Nowe kontakty i, co za tym idzie, możliwość realizacji międzynarodowych inicjatyw przyczynią się do nadania szkole europejskiego wymiaru. Na przyszły rok nauczyciele już planują nowy projekt w ramach akcji KA1 programu Erasmus +, tym razem skupiający się na uczniach – obecnych mechatronikach z_klasy I c – punktem docelowym jest wysłanie uczniów na praktyki do placówek zagranicznych.

Materiały przygotowała Barbara Gorczyńska

W lipcu dwoje nauczycieli naszej szkoły pan Mariusz Łukasiewicz -nauczyciel wychowania fizycznego oraz pan Piotr Kornatowski- nauczyciel matematyki uczestniczyli w projekcie "Mobilny nauczyciel to uczeń mobilny na rynku zawodowym" w Brighton, natomiast w_dniach od 11 do 22 września wicedyrektor szkoły i nauczyciel języka polskiego Hanna Parada-Kłos oraz nauczyciel matematyki Beata Kornatowska uczestniczyły w tym samym projekcie na Malcie. Dzięki odbytym kursom za granicą nauczyciele podnieśli swoje kompetencje językowe oraz zdobyli nowe doświadczenia.

Malta to małe państewko w sercu Morza Śródziemnego. Leży na szlaku prowadzącym z_zachodu na wschód i z północy na południe. Przeplatają się tam więc elementy różnych kultur, m.in. europejskiej i arabskiej. Ten urokliwy i ciepły kraj zachwyca więc nie tylko turystów, ale również tych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim. Malta bowiem słynie z licznych szkół językowych, które kształcą obcokrajowców na wysokim poziomie. Dzięki takim spotkaniom można poznać kulturę innych krajów, mentalność ich mieszkańców. To również wyśmienita okazja do nawiązania kontaktów i serdecznych relacji z ludźmi z całego świata.

Brighton to miasto w Anglii, położone nad kanałem La Manche. Znajdujący się tam University of Sussex jest w czołówce najlepszych uniwersytetów Wielkiej Brytanii.

Pod koniec czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu ruszył projekt Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej” pod nazwą „Mobilny nauczyciel to uczeń mobilny na rynku zawodowym”. Uczestnikami projektu są nauczyciele matematyki Beata Szczepankiewicz-Kornatowska i Piotr Kornatowski, nauczyciel wychowania fizycznego Mariusz Łukasiewicz, wicedyrektor szkoły i nauczyciel języka polskiego Hanna Parada-Kłos oraz nauczyciel języka angielskiego i koordynator projektu Barbara Gorczyńska.

Podstawowym założeniem projektu jest nadanie szkole wymiaru europejskiego poprzez wyjazdy nauczycieli do krajów Unii Europejskiej: Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz na Maltę. Do tej pory odbyły się dwa wyjazdy: do Brighton (Piotr Kornatowski i Mariusz Łukasiewicz) i do Cork (Barbara Gorczyńska), a obecnie na Malcie przebywają i podnoszą swoją znajomość języka angielskiego dwie uczestniczki projektu Beata Szczepankiewicz-Kornatowska i Hanna Parada-Kłos.

Dzięki  zakończonym i odbywanym za granicą kursom nauczyciele podnoszą swoje kompetencje językowe oraz zdobywają nowe doświadczenia, które przydadzą się w pracy. Uczniowie klas pierwszych pod okiem wychowawców, którzy wrócili z Brighton, przygotowują projekty tematyczne związane z kulturą brytyjską, a uczniowie klas drugich pracują nad projektem dotyczącym Irlandii, monitorowanym przez nauczyciela języka angielskiego.