Kierunek Elektryk

Elektryk to przede wszystkim monter maszyn, urządzeń, instalacji, sieci elektrycznych. Wymagania współczesnego rynku pracy stawiają przed elektrykami – monterami wyzwania do samodzielnego i zespołowego wykonywania złożonych zadań zawodowych. Od nich oczekuje się wiadomości o nowoczesnych rozwiązaniach w dziedzinie elektryczności h oraz umiejętności zrealizowania nowoczesnych obwodów.

Po ukończeniu kształcenia w zawodzie elektryk będziemy dysponowali rzetelnym i fachowym monterem. Do typowych zadań powierzanych elektrykom należą:

  • dobieranie materiałów, podzespołów, narzędzi i przyrządów do wykonywanych prac,
  • montaż układów elektrycznych na podstawie schematów,
  • montaż i konserwacja instalacji elektrycznych,
  • instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych,
  • dokonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz prostych napraw instalacji, maszyn  i urządzeń elektrycznych,
  • ocenianie stanu technicznego instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i naprawie  na podstawie pomiarów i prób.

Absolwent po elektryku może pracować

  • w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną,
  •  we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne  i elektroenergetyczne, zakładach serwisujących sprzęt elektryczny powszechnego użytku.

Po uzyskaniu uprawnień może również wykonywać instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.