Kierunek Mechanik motocyklowy

Mechanik motocyklowy to nowy zawód, który pozwala na świadczenie  usług w zakresie serwisu oraz napraw motocykli w tej prężnie rozwijającej się dziedzinie gospodarki. Statystyki liczby zarejestrowanych motocykli wskazują na rosnącą popularność tych pojazdów wśród użytkowników dróg. W obliczu rozrastającej się dynamicznie liczby motocykli i skuterów oraz powiększającej się liczby zakładów obsługujących tę grupę pojazdów, konieczne staje się zapewnienie wykwalifikowanych kadr do serwisowania, dokonywania przeglądów, konserwacji i napraw.
Absolwent kształcący się w zawodzie mechanik motocyklowy będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • diagnozowania motocykli,
  • obsługi i użytkowania motocykli,
  • naprawy motocykli.

Umiejętności zdobyte w cyklu kształcenia

  • wykonywanie czynności kontrolno-obsługowych motocykli,
  • stosowanie przepisów prawa dotyczących ruchu drogowego i kierujących motocyklami,
  • przestrzeganie zasad kierowania motocyklami,
  • wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem do jazdy i kierowaniem motocyklem w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy uprawniającego do kierowania motocyklem.