Kierunek Technik mechanik na podbudowie kwalifikacji operator obrabiarek skrawających (CNC)

Głównym celem pracy technika mechanika jest naprawa maszyn i urządzeń technicznych oraz uczestniczenie w procesie ich wytwarzania i użytkowania. Rodzaj zadań zależy od zajmowanego stanowiska oraz wyuczonej specjalności.

Specjaliści technolodzy są fachowcami w obróbce skrawaniem (np. toczenie, frezowanie), w obróbce plastycznej (np. kucie, tłoczenie), w obróbce cieplnej (np. hartowanie) lub w spawalnictwie.

Posiadają wiedzę i umiejętności w :

1.  Przygotowywaniu konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki.

2. Wykonywaniu obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających

3. Przygotowaniu i wykonywaniu obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

Technik mechanik może również pracować w kontroli technicznej lub w biurze konstrukcyjnym lub technologicznym tworząc dokumentację techniczną wyrobów. Może także pracować przy obsłudze technicznej maszyn i urządzeń. Przeprowadza tam konserwację oraz regulację maszyn i urządzeń w czasie pracy i po naprawach. Określa normy czasowe procesów technologicznych i napraw. Praca ma najczęściej charakter zespołowy i wymaga zorganizowanego współdziałania.