Kierunek Technik mechanik na podbudowie kwalifikacji ślusarz

Głównym celem pracy technika mechanika jest naprawa maszyn i urządzeń technicznych oraz uczestniczenie w procesie ich wytwarzania i użytkowania. Rodzaj zadań zależy od zajmowanego stanowiska oraz wyuczonej specjalności.

Jedna z nich dotyczy budowy, użytkowania oraz utrzymania w odpowiednim stanie określonej grupy maszyn i urządzeń.

Posiadają wiedzę i umiejętności:

1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej.

2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej.

3. Wykonywanie połączeń materiałów.

4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Technik mechanik może również pracować w kontroli technicznej lub w biurze konstrukcyjnym lub technologicznym tworząc dokumentację techniczną wyrobów. Może także pracować przy obsłudze technicznej maszyn i urządzeń. Przeprowadza tam konserwację oraz regulację maszyn i urządzeń w czasie pracy i po naprawach. Określa normy czasowe procesów technologicznych i napraw. Praca ma najczęściej charakter zespołowy i wymaga zorganizowanego współdziałania.