Kierunek Technik mechatronik

Absolwent po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do rozpoczęcia kształcenia na poziomie politechnicznym na wydziałach, które kształcą inżynierów mechatroników, mechaników, elektryków, elektroników, informatyków i automatyków.

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, używaną w   urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej.

Absolwent przygotowany jest również do twórczej aktywności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi.

Absolwent nabędzie umiejętności z dziedziny inżynierii stanowiącej połączenie mechaniki, elektryki, automatyki, robotyki i technik komputerowych.

Do typowych zadań zawodowych technika mechatronika należy:

 1. Projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych.
 2. Obsługa i programowanie robotów przemysłowych.
 3. Obsługa i programowanie sterowników PLC.
 4. Automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych
  i montażowych.
 5. Projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych.
 6. Diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych
 7. Montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych.

W związku z powyższym technik mechatronik może znaleźć zatrudnienie:

 1. W dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym
  i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru oraz pracownika – asystenta projektanta i konstruktora.
 2. W małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu.
 3. Może prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi.