Przeskocz do treści

"SPRZĄTANIE ŚWIATA-POLSKA 2019"

W dniu 20 września, jak co roku Nasza szkoła wzięła udział w kampanii „Sprzątanie Świata – Polska 2019”. W tym roku akcja ta odbywa się w naszym kraju po raz 26, a na świecie po raz dwudziesty piąty. Tym razem pod hasłem „NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY!". W ramach akcji porządkowaliśmy przyszkolny park przed i za szkołą, boisko, a także najbliższą okolicę dookoła szkoły. Celem tegorocznej akcji jest propagowanie działań mających na celu naukę stawania się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, którzy w konsekwencji nie będą zużywać i niszczyć środowiska naturalnego, oraz sami będą promować nieśmiecenie czy sprzątanie zanieczyszczonych miejsc w swojej okolicy.
Opiekunami akcji byli pan Jacek Lewandowski oraz pan Rafał Burzak. Uczniowie wraz z nauczycielami z ogromnym zaangażowaniem ruszyli na inowrocławskie ulice w poszukiwaniu odpadów segregowanych pozostawionych przez mieszkańców.
Opiekunowie akcji dziękują wszystkim uczniom oraz nauczycielom za aktywny udział w tegorocznej zbiórce. 
W szczególności dziękują, pani B. Kornatowskiej i klasie IVaT5, pani B. Gorczyńskiej i klasie IVgT4, panu P. Kornatowskiemu i klasie IIIcT4, panu M. Kłosowi i klasie IcT4, pani B. Szymańskiej i M. Przybysz i klasie IaB, pani D. Jabłońskiej i klasie IIaB.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, prosimy rodziców klas pierwszych o odbiór legitymacji szkolnych w sekretariacie szkoły w dniach 24 i 25 września do godziny 17, natomiast w pozostałe dni do godziny 15.30

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów "Prymus Pomorza i Kujaw".

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Stypendia przyznawane będą tym uczniom, którzy spełnią następujące kryteria:

  • otrzymali w poprzednim roku szkolnym promocję do następnej klasy bądź świadectwo ukończenia szkoły,
  • uzyskali jedno z osiągnięć w konkursach lub olimpiadach określonych w załącznik nr 1 lub w załączniku nr 2 do regulaminu w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych,
  • uzyskali w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
  • uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania

Nabór zakończony zostanie 30 września 2019 r.

Regulamin przyznawania stypendium oraz informacje na stronie internetowej https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Prymus Pomorza i Kujaw.

Dnia 17 września 2019r. w Inowrocławiu uczczono osiemdziesiątą rocznicę napaści Rosji Sowieckiej na Polskę. Z tej okazji w kościele Garnizonowym pw. św. Barbary i św. Maurycego została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny. Wzięli w niej udział między innymi przedstawiciele władz samorządowych , organizacji kombatanckich, kompania honorowa Garnizonu Inowrocław, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy miasta i okolic. Po mszy świętej odbyła się manifestacja patriotyczna pod obeliskiem ku czci Polaków pomordowanych na Kresach. Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy w składzie:- Paweł Haśkiewicz- Wiktor Męclewski- Krzysztof Wojdylak, opiekunem pocztu była Anna Kulesiewicz.