Przeskocz do treści

Do głównych zadań pielęgniarki należy:

  1. Zapewnienie pierwszej pomocy w urazach i nagłych zachorowaniach oraz stanach nagłych zagrożeń.
  2. Prowadzenie profilaktyki uczni w ramach testów  przeznaczonych do wykrywania zaburzeń w rozwoju fizycznym  u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym tzw. Bilanse zdrowia w klasach pierwszych i klasach kończących naukę w szkole.
  3. Organizacja procesu nauczania zgodnie z zasadami higieny.
  4. Zapewnienie w szkole bezpiecznych warunków pracy.
  5. Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych
  6. Przeciwdziałanie przemocy w szkole
  7. Włączanie uczniów do działań dla utrzymania czystości.
  8. Poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi

 Do obowiązków uczniów wobec pielęgniarki należą:

  1. Dostarczenie kart zdrowia ucznia z gimnazjum do obecnej szkoły
  2. Wykonanie bilansu zdrowia

Agnieszka Pijanowska – pielęgniarka szkolna.

Przyjmuje w gabinecie nr 17 w godzinach :

Pn – 7:30 – 13:00

Wt – 7:30 – 14:30

Sr –  7:30 – 11:00

Czw -7:30 – 11:00

Pt – 7:30 – 11:00

Dnia 23.10.2012 od godziny 10:40 do 12:15 klasa IVe T4 pod opieką mgr Hanny Parady-Kłos udała się do muzeum w Inowrocławiu na wystawę poświęconą życiu i twórczości Jana Kasprowicza i Stanisława Przybyszewskiego.
Oglądaliśmy prezentację o domu  Jana Kasprowicza (w Zakopanem na "Harendzie"). Następnie zostały przedstawione przedmioty, których używał poeta. Później została przedstawiona historia artysty i szczegółowy opis jego rodziny. Kolejno oglądaliśmy eksponaty związane z życiem Stanisława Przybyszewskiego i została przedstawiona historia z nim związana.

Zapraszamy do podzielenia się wrażeniami z oglądania filmu "Jesteś Bogiem" , krótkie recenzje lub przemyślenia prosimy przesyłać na adres : admin@mechan-ino.pl

do 15 listopada 2012,

ciekawe prace umieścimy na naszej stronie, przewidujemy drobne upominki dla najlepszych.

Samorząd Uczniowski – Plan działania do grudnia 2012 r. :

-  Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Inowrocław - 30.10.2012 r.

- Halloween – 31.10.2012 r.

- czas na wróżby, Andrzejki - 29/30.11.2012 r.

- Otrzęsiny klas pierwszych - na początku grudnia

- Święty Mikołaj odwiedza szkołę, czyli Mikołajki 2012 r.

- należy ubrać się ciepło, gdyż zawitała do nas astronomiczna zima

- Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Szkoła od 1 września 2012 przystąpiła do kolejnej kampani ogólnopolskiej pod hasłem "Pozory Mylą, Dowód NIE!"
Uczniowie klasy IVd :
1. Jakub Bachora
2. Łukasz Jenczak
3. Eryk Woźniak
4. Mateusz Piotrowski
5. Bartosz Gucik
6. Marcin Dziergwa
W ramach kampanii biorą udział w szkoleniach a następnie wezmą udział w badaniach, które będą miały na celu określenie dostępności do alkoholu.
Ponadto, tegoroczna edycja kampanii zwraca szczególną uwagę na dorosłych, którzy w wielu przypadkach są odpowiedzialni za to, że nieletni wchodzą w posiadanie alkoholu i spożywają go. Dlatego w ramach kampanii została przeprowadzona akcja profilaktyczna w dniu zebrań 17.10.2012.
Uczniów chętnych do wzięcia udziału w kampani zapraszam !

Akcja na terenie szkoły prowadzona jest we współpracy z pielęgniarką szkolną Agnieszką Pijanowską. Patronat Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej.
Infolinia 801-066-366
www.pozorymyla.pl