Przeskocz do treści

Dnia 17 października 2012 roku w ZSP nr 3 przeprowadzono ewaluację pracy szkoły w następujących obszarach:

  • Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju szkoły
  • Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów
  • Promowana jest wartość edukacji
  • Rodzice są partnerami szkoły

W badaniu dotyczącym efektów współpracy szkoły ze środowiskiem udział wzięli przedstawiciele klientów szkoły: rodziców, nauczycieli, uczniów, pracowników administracji i obsługi oraz dodatkowo w tym roku szkolnym absolwentów.

Współpracę szkoły z jej środowiskiem dalszym przeanalizowała pedagog szkolny mgr Beata Fengler rozsyłając ankiety do instytucji, urzędów, ośrodków, organów, zakładów pracy, mających styczność ze szkołą na bieżąco przez cały rok szkolny.

Diagnozę bezpośrednią na terenie szkoły przeprowadzono metodą panelu i „mapy”, podobnie jak w dwóch latach poprzednich. Klienci szkoły zaprezentowali wyniki badania na zebraniu panelowym. Ewaluację poprowadziła mgr Elżbieta Harenda. Pieczę nad diagnozą sprawował Dyrektor szkoły mgr inż. Mariusz Ciesielski. Pozyskane w wyniku ewaluacji dane ( do wglądu w dokumentacji szkoły) posłużą zespołowi do spraw ewaluacji w standaryzacji procedur lepszej współpracy szkoły z jej otoczeniem.

Dnia 13 listopada 2012 roku, już po raz drugi w naszej szkole, uczniowie klas Technikum informatycznego przystąpią do rozwiązywania zadań testowych z algorytmiki w ramach VII edycji ogólnopolskiego konkursu informatycznego „ Bóbr”, któremu patronuje Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu. Opiekunami tegorocznego konkursu w szkole są: Pan Dyrektor mgr inż. Mariusz Ciesielski oraz Pani mgr Elżbieta Harenda. Jest już komplet chętnych. Trzymamy kciuki.

Próbna Matura z OPERONEM to coroczny projekt, w ramach którego zostaje bezpłatnie przygotowany próbny egzamin maturalny dla uczniów liceów i techników w całej Polsce. Egzamin odbył się po raz pierwszy w grudniu 2007 roku, a obecnie przystępuje do niego ok. 85% szkół! Arkusze egzaminacyjne oraz płyty CD są zawsze opracowywane przez doświadczonych egzaminatorów i bezpłatnie dostarczane do szkół. Próbna matura umożliwia sprawdzenie wiedzy maturzystów i przygotowuje ich do realiów prawdziwego egzaminu maturalnego.

HARMONOGRAM :

  • 20 listopada 2012 roku, godz. 9.00 – próbna matura z języka polskiego w zakresie podstawowym,
  • 21 listopada 2012 roku, godz. 9.00 – próbna matura z matematyki w zakresie podstawowym,
  • 22 listopada 2012 roku, godz. 9.00 – próbna matura z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego w zakresie podstawowym i rozszerzonym,
  • 23 listopada 2012 roku, godz. 9.00 – próbna matura w zakresie rozszerzonym z matematyki i języka polskiego  oraz przedmiotów dodatkowych: historii, WOS-u, biologii, chemii, geografii, fizyki i astronomii w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Wycieczka odbyła się w związku z zaproszeniem na wrześniowe pokazy z fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii o Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uczestniczyli w niej uczniowie klasy IaT4.

Pokazy organizowane wspólnie przez Pracownię Pokazów Fizycznych i Zakład Dydaktyki Fizyki były zorganizowane w celu ułatwienia realizacji nowej podstawy programowej w szkołach ponadgimnazjalnych. Tematyką pokazy obejmowały zagadnienia związane z :

- astronomią i kosmologią,

- fizyką atomową i cząsteczkową.

Pokazy te były tak ważne, ponieważ ich poziom był technicznie bardzo zaawansowany i niemożliwy do przedstawienia poza Instytutem Fizyki.

Przed Instytutem Fizyki UMK w Toruniu

Przed Instytutem Fizyki UMK w Toruniu

W sali pokazowej UMK w Toruniu

W sali pokazowej UMK w Toruniu

Na toruńskim rynku

Na toruńskim rynku

Dnia 10.10.2012 od rana uczniowie 4e T4 zmagali się z zadaniami z matematyki. Rozwiązywali pierwszy próbny arkusz maturalny, aby zaprzyjaźnić się z tą formą sprawdzania umiejętności myślenia, stosowania wzorów i definicji. Pierwsze koty za płoty - następne próby mogą być tylko lepsze, jeśli wyniki nie będą zadawalające, to przynajmniej jest jeszcze dużo czasu na ich poprawienie. Powodzenia !