Przeskocz do treści

Przypominamy, że w bieżącym roku szkolnym pod opieką pedagoga szkolnego Pani Beaty Fengler prowadzona jest akcja profilaktyki uzależnień.  W ramach tej akcji we wtorek  9 października 2012 roku uczniowie naszej szkoły udali się do kina na film „Jesteś Bogiem”.

Film ten opowiada o członkach legendarnej hip-hopowej grupy Paktofonika i ich początkach w muzycznym świecie. W kinowej sali oglądali go uczniowie klas czwartych: „a”, „b”, „d” i „e” wraz nauczycielami: Hanną Paradą-Kłos, Magdaleną Przybysz, Dorotą Słowikowską, a także pedagogiem szkolnym Beatą Fengler.

Zapraszamy do podzielenia się wrażeniami z tego seansu, krótkie recenzje lub przemyślenia prosimy przesyłać na adres : admin@mechan-ino.pl, ciekawe prace umieścimy na naszej stronie.

Dnia 18.10.2012 zmagania w szkolnej lidze siatkówki zaczynają siatkarze "Mechana" pod wodzą mgr Jolanty Kalinowskiej. Siatkarze rozgrywają dzisiejsze spotkanie na sali I LO im. Jana Kasprowicza o godzinie 14. Życzymy powodzenia i wygranej!

Dnia 15 października 2012 roku rozpoczyna się pierwszy etap XX edycji Olimpiady Informatycznej: http://www.oi.edu.pl/l/20oi_zasady_organizacji/

Olimpiada ta w tym roku będzie również przeprowadzona w naszej szkole. Etap I to etap domowy. Każdy uczeń rozwiązuje( w domu) 5 zadań (programy wynikowe) w dowolnym języku programowania ( C, C++, Pascal; do wyboru). Rozwiązane zadania należy przesłać poprzez swoje konto na stronie http://sio.mimuw.edu.pl/ do dnia 12 listopada 2012 r. d godziny 12.00.Komitet Olimpiady ogłosi wyniki na swojej stronie, dnia 7 grudnia 2012r. Zadania są już dostępne na stronie: http://sio.mimuw.edu.pl/user.php?op=zadania

Każdy uczeń zakłada konto: http://sio.mimuw.edu.pl/user.php?op=rej

poprzez które wysyła rozwiązania w terminie wskazanym powyżej. Najlepsi przechodzą do kolejnych etapów. Zwycięzcy otrzymają indeksy na uczelnie informatyczne i wejdą w skład drużyny, reprezentującej nasz kraj na zawodach międzynarodowych.

Liczymy na gremialny udział naszych uczniów w XX edycji OI. Pierwsi chętni już się wyłaniają. W razie pytań bądź wątpliwości prosimy zgłosić się do Pani mgr E. Harendy ( sala 27).

Dnia 17 października 2012 roku w ZSP nr 3 przeprowadzono ewaluację pracy szkoły w następujących obszarach:

  • Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju szkoły
  • Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów
  • Promowana jest wartość edukacji
  • Rodzice są partnerami szkoły

W badaniu dotyczącym efektów współpracy szkoły ze środowiskiem udział wzięli przedstawiciele klientów szkoły: rodziców, nauczycieli, uczniów, pracowników administracji i obsługi oraz dodatkowo w tym roku szkolnym absolwentów.

Współpracę szkoły z jej środowiskiem dalszym przeanalizowała pedagog szkolny mgr Beata Fengler rozsyłając ankiety do instytucji, urzędów, ośrodków, organów, zakładów pracy, mających styczność ze szkołą na bieżąco przez cały rok szkolny.

Diagnozę bezpośrednią na terenie szkoły przeprowadzono metodą panelu i „mapy”, podobnie jak w dwóch latach poprzednich. Klienci szkoły zaprezentowali wyniki badania na zebraniu panelowym. Ewaluację poprowadziła mgr Elżbieta Harenda. Pieczę nad diagnozą sprawował Dyrektor szkoły mgr inż. Mariusz Ciesielski. Pozyskane w wyniku ewaluacji dane ( do wglądu w dokumentacji szkoły) posłużą zespołowi do spraw ewaluacji w standaryzacji procedur lepszej współpracy szkoły z jej otoczeniem.

Dnia 13 listopada 2012 roku, już po raz drugi w naszej szkole, uczniowie klas Technikum informatycznego przystąpią do rozwiązywania zadań testowych z algorytmiki w ramach VII edycji ogólnopolskiego konkursu informatycznego „ Bóbr”, któremu patronuje Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu. Opiekunami tegorocznego konkursu w szkole są: Pan Dyrektor mgr inż. Mariusz Ciesielski oraz Pani mgr Elżbieta Harenda. Jest już komplet chętnych. Trzymamy kciuki.