Przeskocz do treści

Uczniowie klasy Ib wzięli udział w inicjatywie BohaterON w Twojej szkole. Podczas zajęć historii i teraźniejszości chłopcy realizowali projekt "Ludzie wśród gruzów - o warszawskich Robinsonach". W czasie tych lekcji uczniowie mieli dostęp do kilkuminutowych animacji, opisujących losy ludzi, którzy po upadku Powstania Warszawskiego ukrywali się w ruinach Warszawy. Uczestnicy projektu analizowali nieliterackie teksty kultury (film, zdjęcie, rysunek), pogłębiając przy tym umiejętności interpretacyjne źródeł historycznych i trenując swój warsztat argumentacyjny. Koordynatorem projektu w naszej szkole jest p. J. Metryka-Moryc.