Przeskocz do treści

Dzisiaj w uroczysty sposób zakończyła się kampania zorganizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w ramach kampanii „Otwórz się na siebie”.
Do kampanii włączyła się bardzo czynnie klasa II b i w trakcie zajęć z panią pedagog budowali poczucie własnej wartości, rozwijali umiejętności dostrzegania swoich zasobów i mocnych stron, upowszechniania i popularyzacji form plastycznych jako pasji i sposóbu wyrażania refleksji. Młodzież tej klasy w szczególny sposób propaguje wśród dzieci i młodzieży twórcze postawy, zna zasady profilaktyki depresji oraz profilaktyka uzależnień.To właśnie oni dzisiaj brali udział w wydarzeniu, gdzie mogli oklaskiwać talent swoich kolegów i koleżanek z " Ekonoma"którzy przygotowali piękny spektakl profilaktyczny.Mieli również okazję podziwiać prace plastyczne uczniów szkół inowrocławskich w ramach konkursu " Moje wewnętrzne piękno",gdzie ich koleżanka z klasy Nikola Paszek zdobyła 2 m-ce.
Spotkanie było również okazją do rozmów uczniów w atelier z opiekunkami wyjścia panią Bożeną Paczoską i Beatą Fengler.