Przeskocz do treści

17.10.2012 – Ewaluacja pracy szkoły

Dnia 17 października 2012 roku w ZSP nr 3 przeprowadzono ewaluację pracy szkoły w następujących obszarach:

  • Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju szkoły
  • Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów
  • Promowana jest wartość edukacji
  • Rodzice są partnerami szkoły

W badaniu dotyczącym efektów współpracy szkoły ze środowiskiem udział wzięli przedstawiciele klientów szkoły: rodziców, nauczycieli, uczniów, pracowników administracji i obsługi oraz dodatkowo w tym roku szkolnym absolwentów.

Współpracę szkoły z jej środowiskiem dalszym przeanalizowała pedagog szkolny mgr Beata Fengler rozsyłając ankiety do instytucji, urzędów, ośrodków, organów, zakładów pracy, mających styczność ze szkołą na bieżąco przez cały rok szkolny.

Diagnozę bezpośrednią na terenie szkoły przeprowadzono metodą panelu i „mapy”, podobnie jak w dwóch latach poprzednich. Klienci szkoły zaprezentowali wyniki badania na zebraniu panelowym. Ewaluację poprowadziła mgr Elżbieta Harenda. Pieczę nad diagnozą sprawował Dyrektor szkoły mgr inż. Mariusz Ciesielski. Pozyskane w wyniku ewaluacji dane ( do wglądu w dokumentacji szkoły) posłużą zespołowi do spraw ewaluacji w standaryzacji procedur lepszej współpracy szkoły z jej otoczeniem.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.