Wykaz zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016

Oprócz obowiązkowych zajęć lekcyjnych w naszej szkole prowadzone są liczne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Więcej informacji na ten temat wkrótce…