Przeskocz do treści

4 lipca 2019 na stronie OKE w Gdańsku będą dostępne wyniki egzaminu maturalnego. Osoby, które nie zdały 1 egzaminu z dowolnego przedmiotu, mają prawo do przystąpienia do tego egzaminu w terminie poprawkowym.

Termin składania oświadczenia o zamiarze przystąpienia do ww. egzaminu mija 11 lipca!

Egzamin poprawkowy odbędzie się 20 sierpnia o godz. 9:00.

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019 wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu oraz Rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzymy, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.

Uczniom życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Udanych wakacji!

Przy pięknej pogodzie, w przyjaznym cieniu wspaniałego dębu, uczniowie
i pracownicy Mechana wraz z miłymi i dostojnymi gośćmi:

  • Panem Henrykiem Prockiem – Przewodniczącym Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w Radzie Powiatu,
  • Panem Januszem Łuczakiem – Członkiem Zarządu Inofamy S.A., Panem Stanisławem Barańskim – Prezesem Opakmetu Sp. z o. o.,
  • Panem Mirosławem Oreszczenką – Szefem Oddziału Technicznej Obsługi Przemysłu w Remsod Sp. z o. o.,
  • Panem Maciejem Kaczalskim – Prezesem przedsiębiorstwa Inter Metal

pożegnali rok szkolny 2018/ 2019.

Pan Dyrektor Paweł Karólewski w swoim wystąpieniu ocenił ten rok jako naprawdę udany, gdyż dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkoły i współpracy ze środowiskiem przemysłowym rozwój Mechana zyskuje na dynamice a perspektywy na przyszłość stają się coraz lepsze. Zasadniczą zasługę mają w tym sami uczniowie i to im właśnie, za chęć do nauki i docenianie marki szkoły, Pan Dyrektor podziękował jako pierwszym. Następnie Pan Przewodniczący Henryk Procek w ciepłych słowach życzył uczniom pięknych wakacji, a po nich – niegasnącego zapału do nauki i wielu dalszych sukcesów.

W imieniu przedsiębiorców Pan Stanisław Barański określił Mechana jako kuźnię kadr dla lokalnego przemysłu i zapewnił, że dobrzy uczniowie na pewno znajdą zatrudnienie we współpracujących ze szkołą firmach.

Część najdłuższą uroczystości – co musi bardzo cieszyć – stanowiło wręczanie nagród i dyplomów. Trzech pierwszych między równymi, tj. Krzysztof Czech, Sebastian Konrad i Marcin Przekwas, otrzymali, oprócz świadectw z paskiem, nagrody ufundowane przez firmy Inofama i Remsod. Za wyniki w nauce i zachowanie wyróżniono ponadto: Cezarego Banka, Jędrzeja Bawolskiego, Oskara Hejdę, Michała Lisieckiego, Jakuba Łuczaka, Arkadiusza Matuszewskiego, Wiktora Męclewskiego, Krzysztofa Ruczkowskiego, Pawła Tomaszewskiego. Rodzicom najlepszych uczniów wręczono listy z gratulacjami i podziękowaniami za trud opieki i wychowania. Za nadzwyczajną, prawie stuprocentową frekwencję dyplomy odebrali: Konrad Kujawa i Kacper Serkowski. W tym roku szkolnym klasą najlepszą, zarówno pod względem wyników w nauce, jak i frekwencji, okazała się I b, której wychowawcą jest Pan Rafał Burzak.

Za pracę na rzecz szkoły, jej promowanie oraz działalność pozaszkolną dyplomy uznania otrzymali: Jakub Boryca, Marcin Diks, Mateusz Dylewski, Kacper Grześkowiak, Jakub Kordys, Kacper Kroczyk, Łukasz Legawiec, Hubert Lewandowski, Szymon Lewandowski, Wiktor Męclewski, Mateusz Skonieczny, Kacper Waszkiewicz, Kacper Wiechecki, Norbert Wrona. A oto ci, którzy najlepiej rozumieją, że w zdrowym ciele zdrowy duch – nasi sportowcy, którym również wręczono dyplomy: Szymon Arent, Norbert Badziński, Cezary Banek, Filip Damazyn, Jakub Damazyn, Mateusz Długosz, Damian Dudek, Krystian Gabryszak, Cezary Guźlecki, Kacper Grześkowiak, Bartłomiej Jędrzejewski, Michał Kasiborski, Wojciech Klarys, Jakub Kotlarek, Kacper Kowalcze, Kacper Kroczyk, Kacper Kujawa, Damian Kwiatkowski, Bartosz Loks, Damian Łozowicz, Łukasz Marciniak, Hubert Marek, Dawid Michalski, Jakub Misz, Hubert Nowak, Tomasz Pannert, Marcin Przekwas, Wiktor Rutkowski, Bartosz Sibilski, Krystian Sochacki, Marcin Walczak, Kacper Zagdan.

Rodzice uczniów Pani Jolanta Damazyn i Pani Monika Wróblewska z rąk Pana Dyrektora otrzymały dyplomy uznania za wyjątkową pracę na rzecz naszej szkoły.

Kartkówki, sprawdziany, nieuchronne odpytywanie już nareszcie za nami. Pozostaje tylko życzyć sobie wzajemnie pięknych i pełnych wrażeń wakacji. Do zobaczenia 2. września!