Przeskocz do treści

Uwaga absolwenci!

4 lipca 2019 na stronie OKE w Gdańsku będą dostępne wyniki egzaminu maturalnego. Osoby, które nie zdały 1 egzaminu z dowolnego przedmiotu, mają prawo do przystąpienia do tego egzaminu w terminie poprawkowym.

Termin składania oświadczenia o zamiarze przystąpienia do ww. egzaminu mija 11 lipca!

Egzamin poprawkowy odbędzie się 20 sierpnia o godz. 9:00.