Przeskocz do treści

Trzeciego dnia próbnych matur nasi koledzy z klas czwartych powinni potwierdzić swoją – przynajmniej dobrą! – znajomość języka obcego. Znakomita większość wybrała język angielski – wiadomo, bez angielszczyzny ani rusz. W dzisiejszym świecie jest używana najpowszechniej i np. nikt, kto na serio interesuje się naukami ścisłymi czy techniką, nie może się bez niej obejść. Znaleźli się jednak i tacy uczniowie, którzy woleli sprawdzić się w języku Puszkina. Liczymy, że wszyscy poczuli lekkość pióra i zdobędą wysokie noty.

Po wczorajszym próbnym egzaminie maturalnym z języka polskiego dzisiaj czwartoklasiści
z Mechana przyszli na spotkanie z Królową Nauk. Pani to wymagająca i surowa, nieskłonna do wybaczania komukolwiek, kto ją zaniedbywał, stąd i strach największy budzi. Tym, którzy czują w sobie „matematyczną” siłę, życzymy, aby wyniki przedmaturalnej próby jeszcze ich pewność utrwaliły, a do tych w humorach nieco gorszych apelujemy już teraz: do matury zostało pięć miesięcy! Przepracujcie je ciężko,
a wyjdziecie na swoje!

Dziś nasi koledzy z klas czwartych poczują przedsmak tego, co czeka ich a maju, przystąpią bowiem do próbnego egzaminu  maturalnego z języka polskiego. Jego pierwsza część sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem – zadaniem uczniów będzie odpowiedzenie na szereg pytań dotyczących dwóch tekstów o charakterze,  najpewniej, publicystycznym bądź popularnonaukowym.
W części drugiej przyszli maturzyści zmierzą się z formą rozprawki, którą trzeba napisać na podstawie zamieszczonego w arkuszu tekstu literackiego lub jego fragmentu – w tym drugim przypadku piszący musi znać całość utworu. Konieczna może się też okazać znajomość innych tekstów kultury, związanych z tematem pracy, np. filmów czy też piosenek.
Za wszystkich kolegów trzymamy kciuki i życzymy im połamania piór.

Absolwenci zdający w październiku kwalifikację A.15 w Drukarni POZKAL mogą
od 26 września br. zapoznać się z maszyną drukującą oraz wykonać ćwiczenie próbne. Wejście do drukarni w godzinach od 8:00 do 12:00. Pracę przy maszynie pod kierunkiem pracownika drukarni wykonywać będzie jedna osoba (w uzasadnionych przypadkach dwie). Harmonogram wejść proszę ustalić sobie we własnym zakresie. Koordynatorem ćwiczeń z ramienia drukarni POZKAL jest pan Przemysław Milczarek,
do którego należy się zgłaszać przez portiernię.

Anna Baranowska