Przeskocz do treści

EGZAMINY ZAWODOWE – procedury !!!

Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami oraz harmonogramami

1. Egzamin  w części pisemnej zdawany jest w ZSM – E.

2. Egzamin w części praktycznej zdawany jest w:

   - CKZ – kwalifikacje: EE.02, EE.05, EE.21, MG.12, MG.18, MG.19

   - ZSM – E – pozostałe kwalifikacje.

3. Egzamin będzie przebiegał według procedur i obostrzeń sanitarnych, które obowiązują w czasie pandemii. Wytyczne epidemiczne dotyczące przeprowadzania egzaminów zostały umieszczone na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ,  proszę zapoznać się treściami dotyczącymi  zachowania zdających przed i podczas egzaminu.

4. Należy przyjść ok. pół godziny przed egzaminem.

5. Uczniowie zdający egzamin w CKZ muszą posiadać strój ochronny (wymagany podczas zajęć praktycznych w tej placówce.

6. Jeśli w harmonogramie, dla danej kwalifikacji, wyznaczonych jest więcej sal to uczniowie będą wchodzić według listy zdających, właściwej dla danej sali.

7. Wykaz dopuszczalnych przyborów podczas egzaminów ( zgodnie z Komunikatem dyrektora CKE z 7 maja 2021r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą  korzystać zdający w części pisemnej oraz części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji lato 2021 r. ):

a) część pisemna (wszystkie kwalifikacje): każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty*,  

b) część praktyczna:

   - E.24 - długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem, kalkulator prosty,

   - EE.21 - długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem, kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka,

  - EE.26 - długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem, kalkulator prosty*

  - MG.43 -długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,

  - MG.44  - długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem, kalkulator prosty.