Przeskocz do treści

JESTEM PRZEDSIĘBIORCZY- SUKCES UCZNIÓW MECHANA !!!

Dnia 28 listopada 2019 roku dwuosobowy zespół uczniów z klasy IVb technikum- Wiktor Męclewski i Krzysztof Ruczkowski wraz z opiekunem, nauczycielem przedsiębiorczości p. Beatą Szymańską-Nowak wzięli udział w szkoleniu pt." Jestem przedsiębiorczy". Organizatorem szkolenia była Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Inowrocławiu.
W ramach szkolenia wykłady wygłosili przedstawiciele Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Banku Spółdzielczego, Zakładu Karnego, Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na soli.
Tematyka dotyczyła:
1. Czym jest przedsiębiorczość
2. Oferta zawodowa Zakładu Karnego dla osób młodych
3. Miejsce banku spółdzielczego w dobie rozwoju bankowości mobilnej
4. Twój krok do przyszłości- Fundusze Europejskie na założenie działalności
5. oferta wsparcia LGD Czarnoziem na soli

Po części wykładowej odbył się międzyszkolny konkurs pt."Jestem przedsiębiorczy" dla młodzieży szkół średnich.
Zakres tematyczny konkursu obejmował zagadnienia z komunikacji interpersonalnej, wiedzę ekonomiczną, z zakresu przedsiębiorczości, gospodarki rynkowej oraz zagadnienia prawne regulowane kodeksem pracy, kodeksem cywilnym, ustawą Prawo przedsiębiorców, kodeksem spółek handlowych i prawa podatkowego.ana w składzie Wiktor Męclewski i Krzysztof Ruczkowski godnie i z sukcesem reprezentowali naszą szkołę. Wykazali się ogromną wiedzą z powyższej tematyki i zajęli trzecie miejsce wśród uczniów szkół średnich. Uczniom serdecznie gratulujemy. Opiekunem merytorycznym uczniów był nauczyciel przedsiębiorczości pani Beata Szymańska-Nowak.

cof
burst
cof
sdr
cof