Przeskocz do treści

Matura-poprawki !!!

Drodzy Maturzyści !!!

5 lipca zostaną ogłoszone wyniki tegorocznej matury. Każdy, kto będzie miał prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego (nie zdał 1 przedmiotu spośród obowiązkowych), musi złożyć w sekretariacie załącznik 7 w terminie do 12 lipca (można też przysłać skan na adres mailowy szkoły). Egzamin majowy i sierpniowy traktowany jest jako jedna sesja i nie generuje żadnych kosztów dla przystępujących do poprawki. Zachęcamy do wykorzystania tej szansy w dniu 23 sierpnia o godz. 9.00... (należy przyjść ok. pół godziny wcześniej).

Jeżeli Absolwent nie zdał egzaminu maturalnego, może złożyć wniosek o wgląd do prac – zasady określone są w informatorze opublikowanym na stronie oke.gda.pl (rozdział 15.5).