Przeskocz do treści

MECHAN w Państwowej Szkole Muzycznej

Dzisiaj klasy IA I IIIA wraz z polonistkami Hanną Paradą-Kłos i Małgorzatą Wojciechowską na zaproszone Muzeum im. Jana Kasprowicza wzięły udział w wykładzie: "Dwa patriotyzmy. Jak lewicowy polonista obalał komunizm, rzecz o Janie Józefie Lipskim”
W Dzień Solidarności i Wolności w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej miało miejsce spotkanie z wybitnymi badaczami polskiej literatury i historii panami Łukaszem Garbalem z Muzeum Literatury w Warszawie i Bartoszem Kaliskim z Instytutu Historii PAN. To już kolejne z cyklu spotkanie młodzieży z osobowościami polskiej nauki odbywające się pod patronatem Wiesławy Pawłowskiej Starosty Inowrocławskiego.

My już wiemy, ale nie wszyscy wiedzą, że Jan Józef Lipski (1926-1991), jeden z najważniejszych opozycjonistów czasów PRLu, sygnatariusz Listu 59, współzałożyciel KORu, pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła Białego był jednym z najwybitniejszych badaczy twórczości Jana Kasprowicza, redaktorem wspólnie z Romanem Lothem pomnikowych „Pism zebranych Jana Kasprowicza”. 12 grudnia 1990 r. Jan Józef Lipski, już wtedy Senator R.P., na zaproszenie Muzeum im. Jana Kasprowicza gościł w Inowrocławiu. W czasie konferencji naukowej zatytułowanej „Jan Kasprowicz i kultura europejska”, w sali muzeum przy pl. Klasztornym, wygłosił referat „Miejsce Kasprowicza w rozwoju europejskiego ekspresjonizmu”.

Spotkanie poświęcone postaci Jana Józefa Lipskiego poprowadzili Łukasz Garbal z Muzeum Literatury w Warszawie i Bartosz Kaliski z Instytutu Historii PAN.
Na archiwalnych zdjęciach zobaczyliśmy Jana Józefa Lipskiego, dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza panią Janinę Sikorską i uczestników konferencji 1990 r.
Spotkanie rozpoczął krótki koncert fortepianowy Wiktora Ptaka - absolwenta PSM w Inowrocławiu i Akademii Muzycznej w Gdańsku. W patriotyczny klimat wprowadziła nas muzyka Fryderyka Chopina 🥰 Nasze polonistki otrzymały książki z dedykacją autora. Jeden egzemplarz książki o J.J. Lipskim powędruje do naszego szkolnego księgozbioru😊