Przeskocz do treści

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

9 stycznia br. w naszej szkole odbyły się szkolne eliminacje Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Uczniowie musieli rozwiązać test składający się z 50 pytań obejmujących następujące dziedziny: ekologię klasyczną, wody i ich ochronę, gleby i ich ochronę, gospodarkę rolną i leśną, żywność, zdrowie, ochronę przyrody, odpady, rekultywację, hałas, pole elektromagnetyczne czy też prawo ochrony środowiska. Niestety, mimo iż uczniowie wykazali się wiedzą oraz umiejętnością przyczynowo-skutkowego myślenia, w tym roku nikomu nie udało się zakwalifikować do etapu II olimpiady.
Uczestnikom gratulujemy!