Mechan na Festiwalu Nauki w WSG

Dnia 25 maja br., w ramach zorganizowanego przez WSG Bydgoskiego Festiwalu Nauki, Mechan propagował programowanie sterowników PLC na podstawie klocków LEGO. Pokaz robotów programowalnych z poziomu m.in. aplikacji mobilnych przygotowali uczniowie klasy pierwszej technikum w zawodzie technik mechatronik: Rafał Kowalski i_Kacper Nawrocki, którzy, wraz z Panem Dyrektorem Pawłem Karólewskim i_nauczycielką przedmiotów informatycznych Elżbietą Harendą, w dwóch turach zachęcali mieszkańców Inowrocławia i okolic do zgłębienia tajników programowania sterowników w formie zabawy zestawem specjalistycznych klocków LEGO Mindstorms EV3. Szkoła, dzięki sponsorowi, którym jest zakład partnerski INOFAMA, dysponuje obecnie dwoma takimi zestawami. Mechatronicy zaprezentowali między innymi sposoby zmiany trajektorii robota oraz wgrywanie i odtwarzanie dźwięków przy modyfikacji kąta obrotu robota. Goście festiwalu, zgodnie z hasłem tegorocznej edycji Złap bakcyla nauki, sami mogli spróbować swoich sił w tworzeniu struktury programu wykonywanego. Wszyscy, którzy spróbowali, bawili się wyśmienicie w duchu mechatroniki. Zabawa w programowalne Lego przy stanowisku Mechana najliczniej zgromadziła najmłodszych adeptów techniki.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Mechan na Festiwalu Nauki w WSG została wyłączona

Erasmus + w Mechanie

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu od 1 czerwca 2017 r. realizowany jest projekt „Mobilny nauczyciel to uczeń mobilny na rynku zawodowym” w_ramach programu Erasmus +. Projekt potrwa jeszcze do końca czerwca 2018 r. Erasmus + to program Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. W projekcie bierze udział pięcioro nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu: Hanna Parada-Kłos – wicedyrektor szkoły i_zarazem nauczyciel języka polskiego, Beata Szczepankiewicz-Kornatowska – nauczyciel matematyki i informatyki, Piotr Kornatowski – nauczyciel matematyki i informatyki, Mariusz Łukasiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego, a nad całym projektem jako koordynator czuwa nauczyciel języka angielskiego Barbara Gorczyńska. Realizowany projekt ma na celu podniesienie jakości pracy szkoły oraz wdrażanie rozwiązań i wiedzy zdobytej przez uczestników projektu w trakcie „mobilności zagranicznych”. Do tej pory odbyły się już wszystkie wyjazdy nauczycieli
do zagranicznych szkół językowych. Dowodem odbycia kursu są imienne certyfikaty wystawiane przez placówki zagraniczne, gdzie odbywały się „mobilności”. Jako pierwsi,
na początku sierpnia 2017 r., wyruszyli do Brighton w Wielkiej Brytanii panowie Piotr Kornatowski i Mariusz Łukasiewicz. Dwa tygodnie pobytu w zagranicznej placówce zaowocowało podniesieniem znajomości języka angielskiego oraz zdobyciem cennego doświadczenia podczas kontaktów z obcokrajowcami. Druga „mobilność” odbyła się również
w sierpniu, tym razem do miejscowości Cork w Irlandii. Był to kurs metodyczny dla_nauczycieli anglistów. W tym wyjeździe brał udział koordynator projektu pani Barbara Gorczyńska. Jako ostatnie na kurs języka angielskiego pojechały panie Hanna Parada-Kłos
oraz Beata Szczepankiewicz-Kornatowska. Uczestnicy projektu udoskonalili swoją znajomość języka angielskiego, płynność wypowiedzi, rozumienie języka mówionego oraz poszerzyli słownictwo używane w sytuacjach życia codziennego i zawodowego. Wszyscy uczestnicy „mobilności” oceniają wyjazdy do zagranicznych szkół jako bezcenne doświadczenie. Nauczyciele wrócili z ogromną wiedzą o kulturze odwiedzanych krajów. Tą wiedzą oraz zdobytym doświadczeniem dzielą się ze swoimi uczniami. Na zajęciach informatyki i języka angielskiego o poszczególnych krajach powstały projekty, których głównymi wykonawcami są uczniowie klas pierwszych. Na zajęciach wprowadzane są aktywne metody nauczania. Udział w programie Erasmus + ma na celu, oprócz motywowania uczniów do nauki języka angielskiego, skłanianie również pracowników szkoły do podnoszenia swoich kompetencji zawodowych, samokształcenia oraz poszukiwania możliwości rozwoju oferowanych przez Unię Europejską. Uczestnictwo szkoły w projekcie nie ograniczy się jedynie do jego realizacji, gdyż działania mające na_celu modernizację placówki będą kontynuowane w następnych latach. W plan strategicznego rozwoju ZSP nr 3 na stałe włączone zostanie ciągłe doszkalanie nauczycieli oraz podnoszenie umiejętności językowych a także wykorzystywanie multimediów, zasobów Internetu i udoskonalanie metod nauczania, tak aby dostosować je do potrzeb uczniów. Dzięki temu Mechan stanie się instytucją nowoczesną, która przyciągać będzie nowych nauczycieli oraz zdolnych uczniów. Nowe kontakty i, co za tym idzie, możliwość realizacji międzynarodowych inicjatyw przyczynią się do nadania szkole europejskiego wymiaru. Na przyszły rok nauczyciele już planują nowy projekt w ramach akcji KA1 programu Erasmus +, tym razem skupiający się na uczniach – obecnych mechatronikach z_klasy I c – punktem docelowym jest wysłanie uczniów na praktyki do placówek zagranicznych.

Materiały przygotowała Barbara Gorczyńska

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Erasmus+ | Możliwość komentowania Erasmus + w Mechanie została wyłączona

Harmonogram zebrań i „drzwi otwartych” – 17 maja 2018

Harmonogram zebrań z rodzicami w dniu 17 maja 2018 (czwartek)
godzina 16:30

klasa wychowawca sala
I a_B Małgorzata Wiak-Ciesielska 9
I a Piotr Ślesiński 4
I c Piotr Kornatowski 20
I g Mariusz Łukasiewicz 14
II b Jolanta Kalinowska 13
II c Jacek Lewandowski 19
II g Magdalena Przybysz 3
III a Mariusz Kłos 25
III e Dorota Jabłońska 12
III f Beata Kornatowska 8

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Rad Rodziców na spotkanie z kierownictwem szkoły o godz. 16.00 do sali nr 16 w dniu 17 maja b.r.

Harmonogram „drzwi otwartych” w dniu 17 maja 2018 (czwartek)
w godz. 17:30 – 18:30:

nr sali nauczyciel dyżurujący
2 ks. Przemysław Brandt, ks. Krzysztof Kubaszewski
3 Magdalena Przybysz
4 Piotr Ślesiński, Beata Szymańska – Nowak
8 Beata Kornatowska
9 Małgorzata Wiak – Ciesielska
10 Irena Szudzichowska – Miękisiak
12 Dorota Jabłońska, Piotr Gapiński
13 Barbara Gorczyńska, Jolanta Kalinowska
14 Anna Kulesiewicz, Mariusz Łukasiewicz
15 Rafał Burzak, Marek Trzosek
16 Barbara Pietrzak
20 Piotr Kornatowski
19 Hanna Saja, Jacek Lewandowski
20 Aleksandra Walczak, Tomasz Zagórski
20a Agnieszka Szczęsna
25 Mariusz Kłos
26 Mirosław Sikorski
27 Elżbieta Harenda
gabinet dyrektora Paweł Karólewski
gabinet pedagoga Beata Fengler
gabinet kierownika szkolenia praktycznego Anna Baranowska
gabinet wicedyrektora Hanna Parada – Kłos

Nauczyciele CKP będą dyżurować w budynku swojej placówki w pokoju nauczycielskim.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Harmonogram zebrań i „drzwi otwartych” – 17 maja 2018 została wyłączona

Pożegnania nadszedł czas…

W piątek 27 kwietnia br. Mechan pożegnał tegorocznych abiturientów. Pożegnanie przygotowali rodzice absolwentów. Uroczystość otworzył Pan Dyrektor – Paweł Karólewski, który złożył na ręce maturzystów podziękowanie za cztery lata pracy na rzecz szkoły i życzył im sukcesów na egzaminie maturalnym. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Mirosława Kucol – Wicestarosta Powiatu Inowrocławskiego, Joanna Kuchta – kierownik Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej, Tomasz Kłosowski – dyrektor ds. administracyjnych REMSOD-u, Janusz Łuczak – Członek Zarządu Inofamy S.A., Stanisław Barański – Prezes Firmy Opakmet, Małgorzata Kowalewska – Dyrektor CKP, Aneta Mielcarek – Przewodnicząca Rady Rodziców ZSP nr 3. Joanna Kuchta wręczyła uczniom klas czwartych certyfikaty udziału w projekcie „Twoja wiedza-Twoja przyszłość”. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Kacper Kroczyk podziękował nauczycielom za_wysiłek włożony w wychowanie młodzieży.
Z rąk Pana Dyrektora nagrody za najlepsze wyniki w nauce otrzymali następujący uczniowie: J. Nytko z klasy IV a, D. Chmurzyńska, A. Worona, G. Fabianek, W. Szczupak, A. Gaczkowski
z klasy IV e, B. Jedziniak i W. Napierała z klasy IV g. Wyróżniono uczniów z najwyższą frekwencją w 4-letnim cyklu kształcenia w technikum: A. Woronę i J. Wiśnego z klasy IV e,
a także abiturientów osiągających sukcesy sportowe: D. Hulisza, N. Przybyłę, J. Nytkę
z klasy IV a, K. Antosa, B. Kowalskiego, B. Nuckowskiego, M. Szydłowskiego, P._Urbańskiego
z klasy IV e, Ł. Andrzejczaka, K. Bochata, J. Kiliańskiego, F. Loksa, H. Łęczyckiego,
K. Rudnickiego, A. Mielcarka z klasy IV g. Po ślubowaniu maturzystów Pan Dyrektor wręczył listy pochwalne rodzicom uczniów z najwyższymi notami w nauce oraz złożył podziękowania tym, którzy aktywnie angażowali się w działalność na rzecz szkoły. Odebrali je rodzice Dawida Szachnowskiego, Jakub Nytki, Kacpra Strzyżewskiego, Mikołaja Samulskiego z klasy IV a, Konrada Antosa, Dominiki Chmurzyńskiej, Aleksandra Gaczkowskiego, Filipa Gazdowicza, Julii Kmity, Bartosza Kubiaka, Tomasza Kulsa, Adriana Worony z klasy IV e, Pawła Borowicza, Błażeja Jedziniaka, Pawła Kaszuby, Jakuba Lewickiego, Mikołaja Sikorskiego, Maksymiliana Wagnera, Filipa Loksa i Patryka Dembowskiego z klasy IV g. Przed absolwentami przygotowania do ważnego egzaminu Pierwszy z nich już 4 maja – matura pisemna z języka ojczystego. Życzymy połamania piór!

Tekst: Elżbieta Harenda

Zdjęcia: Aleksandra Harenda-Kiersztan

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Pożegnania nadszedł czas… została wyłączona

Mateusz wśród laureatów konkursu „Kujawsko-pomorskim szlakiem historii”

Pasjonaci historii regionalnej z Mechana – Mateusz wśród laureatów konkursu „Kujawsko-pomorskim szlakiem historii”

W dniu 25 kwietnia br. Mateusz Węglewski z klasy II g z ZSP nr 3 w Inowrocławiu, wraz z opiekunem panią Anną Kulesiewicz, nauczycielką historii i wiedzy o społeczeństwie, wziął udział w uroczystości wręczenia nagród w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy. Mateusz uzyskał tytuł laureata wojewódzkiego konkursu tematycznego „Kujawsko-pomorskim szlakiem historii”. Praca Mateusza uzyskała wyróżnienie w konkursie wojewódzkim. Laureatów wyłoniono ogółem sześcioro w całym województwie. Mateusz przedstawił z sukcesem historię Kalwarii Pakoskiej.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Mateusz wśród laureatów konkursu „Kujawsko-pomorskim szlakiem historii” została wyłączona

Mechan wicemistrzem powiatu!!!

Nasza drużyna wywalczyła II miejsce w mistrzostwach piłki nożnej 6-osobowej rozgrywanych na orliku. Jest to drugie wicemistrzostwo, bowiem w zawodach halowych także na drugim miejscu podium stanęli nasi uczniowie!

Oto dzielni piłkarze Mechana: Mikołaj Szatkowski, Marcin Wiśniewski, Bartosz Maniewski, Michał Antczak, Damian Dudek, Damian Łozowicz, Wiktor Rutowski, Kacper Krzyżański, Kacper Kujawa. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Opiekun zespołu Mariusz Łukasiewicz

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Mechan wicemistrzem powiatu!!! została wyłączona