Przeskocz do treści

Od 3 do 16 marca 2021 r. rozpoczynają się próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach.
Dzisiaj egzamin maturalny z języka polskiego.


"Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie się sobie przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku" Antoine de Saint- Exupery ❤️❤️❤️

Proszę zapoznać się z wzorem deklaracji, która obowiązuje w tym roku – ze względu na zmiany wprowadzone w formule tegorocznej matury, szczególnie strony 5-6 (Informacja do poprawnego wypełnienia deklaracji). Uczniowie klas 4 technikum oraz Absolwenci, którzy chcą zmienić wybór przedmiotów (np. zrezygnować z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, zmienić przedmioty), powinni zgłosić się do szkoły i wprowadzić zmiany w deklaracji – do 8 lutego 2021. Brak jakichkolwiek zmian powoduje, że złożona deklaracja staje się ostateczną. 

Absolwenci, którzy w poprzednich latach nie zdali tylko egzaminu w części ustnej (dotyczy Nowej Formuły – po roku 2015), mogą ubiegać się o wydanie przez OKE świadectwa maturalnego. Warunkiem koniecznym jest złożenie wniosku do dyrektora OKE do 31 maja 2021 roku. (https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/aneks/Aneks_2021_og%C3%B3lny_EM.pdf)