Powrót do ławek w Mechanie

         3 września br. Mechan powitał w swoich progach wszystkich uczniów i nauczycieli. Na inaugurację roku szkolnego 2018/2019 przybyli zaproszeni goście: Stanisław Barański – członek Zarządu Opakmet, Maciej Kaczalski – Prezes InterMetal, Tomasz Kłosowski – Dyrektor Remsod SA oraz Marian Lewandowski – Wicedyrektor CKP. Ze szczególnie serdecznym powitaniem ze strony Pana Dyrektora Pawła Karólewskiego spotkali się najmłodsi adepci wiedzy technicznej – uczniowie klas pierwszych. Pan Dyrektor złożył uczniom życzenia uzyskiwania jak najlepszych not w nauce, nauczycielom – wytrwałości w_codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej. Rodzicom natomiast życzył satysfakcji z_edukacji ich dzieci w ZSP nr 3. Uroczystość poprowadził nauczyciel wychowania fizycznego Mariusz Łukasiewicz. Społeczność Mechana gorąco powitała pierwszaków, którzy będą się kształcić w trzech klasach technikum i jednym oddziale szkoły branżowej I_stopnia. Wychowawstwo w klasach pierwszych technikum powierzono następującym nauczycielom: mgr Agnieszce Szczęsnej, mgr Barbarze Gorczyńskiej, mgr. Rafałowi Burzakowi. Wychowawcą klasy pierwszej szkoły branżowej I stopnia została pani mgr Hanna Saja. Szkoła, jak nadmienił Pan Dyrektor, cieszy się niesłabnącą popularnością wśród młodzieży powiatu inowrocławskiego. Na pewno dzięki współpracy szkoły z_lokalnymi firmami technicznymi popularność ta będzie wzrastać, tym bardziej, iż szkoła pozyskuje kolejnych partnerów w edukacji zawodowej.

Tekst: Elżbieta Harenda

Zdjęcia: Aleksandra Harenda-Kiersztan