Zajęcia pozalekcyjne w projekcie TWTP2 w Mechanie

Z końcem roku szkolnego 2017/18 zakończyły się w naszej szkole zajęcia finansowane z_funduszy unijnych w projekcie „Twoja wiedza Twoja przyszłość II”. Miło napisać, że wszyscy uczniowie, którzy przystąpili rok temu do projektu ukończyli zajęcia pomyślnie. Zajęcia były prowadzone w dwóch grupach. Uczniowie klas czwartych technikum uczyli się umiejętności wykorzystania nowoczesnego oprogramowania komputerowego w_projektowaniu pod kierunkiem […]

Unijne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Mechana !

Mimo jesiennego przemęczenia i mnogości lekcji nasi uczniowie z uśmiechem na ustach i_pełni zapału czynnie biorą udział w zajęciach z projektu unijnego TWOJA WIEDZA –TWOJA PRZYSZŁOŚĆ II, których przedmiotem są techniki multimedialne i rysunek techniczny wspomagany komputerowo, prowadzonych przez naszych nauczycieli – Piotra Kornatowskiego i Mariusza Kłosa. Wiedza, którą zdobywają, jest dla niektórych poszerzeniem już […]

Twoja wiedza – Twoja przyszłość II

Informacje o projekcie Projekt „Twoja wiedza – Twoja przyszłość II” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Powiat Inowrocławski. Projekt jest realizowany w okresie od_1_sierpnia 2017 r. do 28 września 2018 r. i obejmuje rok szkolny 2017/2018. Grupa docelowa Projekt jest adresowany do 490 uczniów i uczennic […]