Przeskocz do treści

Udział szkoły w projekcie Szkolna Radonowa Mapa Polski


Od października 2020 roku do marca 2021 roku nasza szkoła, jako jedyna
z inowrocławskich szkół średnich brała udział w ogólnopolskim projekcie pod nazwą Szkolna Radonowa Mapa Polski.
W projekcie udział wzięli uczniowie z klasy 1bT, 2kT oraz 2hT wraz z nauczycielem fizyki Rafałem Burzakiem.
Celem projektu było zwiększenie świadomości występowania naturalnych źródeł promieniowania jonizującego, w szczególności wpływu radonu na zdrowie oraz zapoznanie uczniów, z zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą dozymetrią promieniowania i ochroną radiologiczną. Radon jest naturalnie występującym promieniotwórczym gazem szlachetnym, który powstaje w wyniku przemiany promieniotwórczej radu – jest to produkt rozpadu znajdującego się w skorupie ziemskiej uranu. Radon występuje w powietrzu, glebie i w wodzie. Nie jest to pierwiastek trwały. Rozpada się emitując promieniowanie jonizujące, a konkretnie promieniowanie alfa, charakteryzujące się stosunkowo niewielką przenikliwością i zasięgiem oddziaływania. Największa część naszej „naturalnej dawki promieniowania” pochodzi właśnie od radonu i radioaktywnych produktów jego rozpadu, które wdychane są przez nas razem z powietrzem. Dlatego tak ważny i coraz bardziej popularny staje się monitoring radonu w pomieszczeniach codziennego użytku.
W ramach projektu uczniowie wsparli stworzenie Szkolnej Radonowej Mapy Polski. W trakcie trwania projektu zostały wykonane pomiary radonu za pomocą detektorów typu CR-39, zorganizowane zostały także trzy webinaria - wyjaśniające problematykę tematu, a także zasady pomiaru radonu w pomieszczeniach oraz omawiające wyniki pomiarów zebrane z całej Polski.
Projekt został zrealizowany przez Fundację FORUM ATOMOWE w partnerstwie z firmą Radonova oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska.
Uczniowie biorący udział w spotkaniach otrzymali okolicznościowe pamiątki w postaci książek Roberta Bryce „Siła energii. Elektryczność bogactwem narodów”.
Wszystkie informacje na temat projektu i energii jądrowej można uzyskać na stronie https://forumatomowe.org/szkolna-radonowa-mapa-polski/#radon-aktualnosci.