Przeskocz do treści

Uwaga Ósmoklasisto !!!

Jeżeli od września chcesz zostać uczniem Mechana, powinieneś!!!

  1. Wygenerować wniosek (podanie) w systemie Vulcan https://inowroclaw.edu.com.pl/kandydat/app/, który należy złożyć maksymalnie do 10 lipca do godz.15:00;
  2. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły, logując się w systemie Vulcan, nanieść wszystkie swoje oceny;
  3. Kolejno, po otrzymaniu zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty, logując się w systemie Vulcan, nanieść wyniki z egzaminu;
  4. Na pierwszym etapie rekrutacji nie ma potrzeby pojawiania się w szkole, do której uczeń kandyduje. Wygenerowany w programie wniosek (skan), kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (skan) oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (skan) można przesłać na e-mail szkoły: zspnr3_inowroclaw@poczta.fm. Szkoła wyśle potwierdzenie otrzymania e-maila;
  5. Podanie wysyła się tylko do szkoły pierwszego wyboru (do tej, do której kandydat chce się dostać najbardziej);
  6. Oryginały tych dokumentów należy złożyć w szkole po opublikowaniu listy zakwalifikowanych jako potwierdzenie woli nauki tj. w terminie od 13 do 18 sierpnia 2020 r.

https://inowroclaw.edu.com.pl/kandydat/app/?fbclid=IwAR2XtHle2WzvfUPuiT-rWNdJI6F3DDWoXEWd8FCOPnk5EA1n85zZCE2xWhI