Przeskocz do treści

Dnia 17 października 2012 roku w ZSP nr 3 przeprowadzono ewaluację pracy szkoły w następujących obszarach:

  • Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju szkoły
  • Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów
  • Promowana jest wartość edukacji
  • Rodzice są partnerami szkoły

W badaniu dotyczącym efektów współpracy szkoły ze środowiskiem udział wzięli przedstawiciele klientów szkoły: rodziców, nauczycieli, uczniów, pracowników administracji i obsługi oraz dodatkowo w tym roku szkolnym absolwentów.

Współpracę szkoły z jej środowiskiem dalszym przeanalizowała pedagog szkolny mgr Beata Fengler rozsyłając ankiety do instytucji, urzędów, ośrodków, organów, zakładów pracy, mających styczność ze szkołą na bieżąco przez cały rok szkolny.

Diagnozę bezpośrednią na terenie szkoły przeprowadzono metodą panelu i „mapy”, podobnie jak w dwóch latach poprzednich. Klienci szkoły zaprezentowali wyniki badania na zebraniu panelowym. Ewaluację poprowadziła mgr Elżbieta Harenda. Pieczę nad diagnozą sprawował Dyrektor szkoły mgr inż. Mariusz Ciesielski. Pozyskane w wyniku ewaluacji dane ( do wglądu w dokumentacji szkoły) posłużą zespołowi do spraw ewaluacji w standaryzacji procedur lepszej współpracy szkoły z jej otoczeniem.

Dnia 13 listopada 2012 roku, już po raz drugi w naszej szkole, uczniowie klas Technikum informatycznego przystąpią do rozwiązywania zadań testowych z algorytmiki w ramach VII edycji ogólnopolskiego konkursu informatycznego „ Bóbr”, któremu patronuje Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu. Opiekunami tegorocznego konkursu w szkole są: Pan Dyrektor mgr inż. Mariusz Ciesielski oraz Pani mgr Elżbieta Harenda. Jest już komplet chętnych. Trzymamy kciuki.

Wycieczka odbyła się w związku z zaproszeniem na wrześniowe pokazy z fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii o Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uczestniczyli w niej uczniowie klasy IaT4.

Pokazy organizowane wspólnie przez Pracownię Pokazów Fizycznych i Zakład Dydaktyki Fizyki były zorganizowane w celu ułatwienia realizacji nowej podstawy programowej w szkołach ponadgimnazjalnych. Tematyką pokazy obejmowały zagadnienia związane z :

- astronomią i kosmologią,

- fizyką atomową i cząsteczkową.

Pokazy te były tak ważne, ponieważ ich poziom był technicznie bardzo zaawansowany i niemożliwy do przedstawienia poza Instytutem Fizyki.

Przed Instytutem Fizyki UMK w Toruniu

Przed Instytutem Fizyki UMK w Toruniu

W sali pokazowej UMK w Toruniu

W sali pokazowej UMK w Toruniu

Na toruńskim rynku

Na toruńskim rynku

Dnia 10.10.2012 od rana uczniowie 4e T4 zmagali się z zadaniami z matematyki. Rozwiązywali pierwszy próbny arkusz maturalny, aby zaprzyjaźnić się z tą formą sprawdzania umiejętności myślenia, stosowania wzorów i definicji. Pierwsze koty za płoty - następne próby mogą być tylko lepsze, jeśli wyniki nie będą zadawalające, to przynajmniej jest jeszcze dużo czasu na ich poprawienie. Powodzenia !

W dniach 27-28 września 2012 roku klasy II e/T4 i II f/T4  uczestniczyły w wycieczce szkolnej do Oćwieki (koło Gąsawy).

Poznaliśmy uroki pięknych krajobrazów. Jedną z atrakcji była piesza wyprawa do Gąsawy. Wraz z opiekunami zwiedziliśmy kościół p.w. Św. Mikołaja. Dowiedzieliśmy się różnych ciekawostek, związanych z tym budynkiem. Po powrocie do ośrodka czekała na nas pani opowiadająca legendy o tym miejscu. Poznaliśmy wiele ciekawych baśni i legend o powstaniu osady w Oćwiece oraz o duchach, które pilnują tego miejsca. Zwieńczeniem całego dnia było wspaniałe ognisko. Tańcom i śpiewom nie było końca.

Następnego dnia, po śniadaniu, wybraliśmy się na spacer dookoła ośrodka. Zobaczyliśmy wspaniałe jezioro i stary, duży las. Niedługo po tym pożegnaliśmy się z tym cudownym miejscem i wybraliśmy się w podróż powrotną do Inowrocławia.