Przeskocz do treści

EGZAMINY ZAWODOWE-SESJA ZIMOWA 2021 R.

Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami oraz harmonogramami

1. Egzamin  w części pisemnej zdawany jest w ZSM – E.

2. Egzamin w części praktycznej zdawany jest w:

   - CKZ – kwalifikacje EE.05 oraz EE.21,

   - ZSM – E – pozostałe kwalifikacje.

3. Egzamin będzie przebiegał według procedur i obostrzeń sanitarnych, które obowiązują w  czasie pandemii. Wytyczne epidemiczne dotyczące przeprowadzania egzaminów zostały umieszczone na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ,  proszę zapoznać się treściami dotyczącymi  zachowania zdających przed i podczas egzaminu.

4. Należy przyjść ok. pół godziny przed egzaminem.

5. Uczniowie zdający egzamin w CKZ muszą posiadać strój ochronny (wymagany podczas zajęć praktycznych w tej placówce.

6. Jeśli w harmonogramie, dla danej kwalifikacji, wyznaczone są dwie sale to uczniowie będą wchodzić według listy zdających, właściwej dla danej sali.

7. Wykaz dopuszczalnych przyborów podczas egzaminów ( zgodnie z Komunikatem  dyrektora CKE z 10 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z  których mogą  korzystać zdający w części pisemnej oraz części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2021 r. ):

a) część pisemna (wszystkie kwalifikacje): każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis  (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty*,

b) część praktyczna:

   - EE.21 (Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych) –    ołówek, gumka, linijka, temperówka,

  - EE.26 (Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych) - kalkulator prosty*

  - MG.43 (Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych) -kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,

  - MG.44 (Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń) -  kalkulator prosty, długopis